Profession telekommunikationschef

Telekommunikationschefer koordinerer telepersonalets aktiviteter i forbindelse med installering, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -infrastruktur. De fører tilsyn med forskningen i og evalueringen og implementeringen af nye teknologier og sikrer et sikkert arbejdsmiljø for arbejdstagerne. De fører tilsyn med lagerbeholdningen såvel som bruger- og kundehjælpsrelaterede handlinger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-kommunikationsprotokoller

  Det system af regler, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem computere eller andet udstyr via computernetværk.

 • Serviceorienteret modellering

  De principper og grundlæggende principper for serviceorienteret modellering af forretnings- og softwaresystemer, som muliggør design og specifikation af serviceorienterede erhvervssystemer inden for en række arkitekturformer, såsom virksomhedsarkitektur og applikationsarkitektur.

Færdigheder

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Bruge IKT-billetsystem

  Anvende et specialiseret system til at spore registrering, behandling og løsning af problemer i en organisation ved at tildele hvert af disse spørgsmål et sagsnummer, registrere input fra involverede personer, spore ændringer og vise status for sagen, indtil den er afsluttet.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Give instrukser til kolleger og andre samarbejdspartnere for at opnå det ønskede resultat inden for et teknologisk projekt eller opnå fastsatte mål i en organisation, der beskæftiger sig med teknologi.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Udføre IKT-audits

  Tilrettelægge og udføre revisioner med henblik på at evaluere IKT-systemer, systemkomponenters overensstemmelse, informationsbehandlingssystemer og informationssikkerhed. Identificere og indsamle potentielle kritiske spørgsmål og anbefale løsninger baseret på de krævede standarder og løsninger.

Source: Sisyphus ODB