Profession trafikskiltemontør

Trafikskiltemontører bringer vejskilte til det angivne sted og opstiller dem. Montører kan bore et hul i jorden eller fjerne eksisterende belægning for at få adgang til jorden. De kan forankre tunge skilte i beton.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Standarder for vejskiltning

  Nationale og europæiske bestemmelser for placeringen af egenskaberne ved færdselstavler, herunder størrelse, højde, reflektionsevne og andre vigtige kendetegn.

Færdigheder

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Fortolke 3D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter fremstillinger i tre dimensioner.

 • Fortolke 2D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter gengivelser i to dimensioner.

 • Betjene håndbor

  Bruge en håndboremaskine til fremstilling af huller i forskellige typer materialer, f.eks. sten, mursten og træ. Sørge for at bruge passende udstyr, indstillinger, bor og tryk til opgaven.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Opsætte midlertidig vejskiltning

  Opsætte midlertidige vejskilte, lys og barrierer for at advare trafikanter om aktiviteter på vejen.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

Source: Sisyphus ODB