Profession uddannelseskoordinator

Uddannelseskoordinatorer fører tilsyn med udviklingen og gennemførelsen af uddannelsesprogrammer. De udvikler politikker til fremme af uddannelse og forvalter budgetter. De kommunikerer med uddannelsesfaciliteter for at analysere problemer og finde løsninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

Færdigheder

 • Analysere uddannelsesmarkedet

  Analysere markedet inden for uddannelsesbranchen for, hvor attraktive uddannelser er og med hensyn til markedsvækst, tendenser, størrelse og andre elementer.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Inspicere uddannelsesinstitutioner

  Inspicere driften, overholdelse af politikker og forvaltning af specifikke uddannelsesinstitutioner for at sikre, at de overholder uddannelseslovgivningen, forvalter driften effektivt og sørger for passende omhu for de studerende.

 • Etablere uddannelsesnetværk

  Etablere et bæredygtigt netværk af nyttige og produktive uddannelsespartnerskaber med henblik på at udforske forretningsmuligheder og samarbejde samt holde sig orienteret om tendenser inden for uddannelse og emner af relevans for organisationen. Netværk bør ideelt udvikles på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Overvåge gennemførelse af læseplaner

  Overvåge de skridt, der tages i uddannelsesinstitutioner for at implementere det godkendte uddannelsesprogram for nævnte institution med henblik på at sikre overholdelse og anvendelse af hensigtsmæssige undervisningsmetoder og -ressourcer.

 • Udvikle et pædagogisk koncept

  Udvikle et specifikt koncept, der beskriver de pædagogiske principper, som organisationen bygger på, samt de værdier og adfærdsmønstre, som den anbefaler.

 • Sikre overholdelse af læseplaner

  Sikre, at uddannelsesinstitutioner, lærere og andre uddannelsesmedarbejdere overholder den godkendte læseplan i forbindelse med uddannelsesaktiviteter og planlægning.

 • Rådgive om udvikling af læseplaner

  Rådgive fagfolk i undervisningssektoren og embedsmænd om udvikling af nye læseplaner eller ændringer i eksisterende læseplaner.

 • Kortlægge uddannelsesbehov

  Kortlægge studerendes, organisationers og virksomheders uddannelsesbehov med henblik på at støtte udviklingen af læseplaner og uddannelsespolitikker.

Source: Sisyphus ODB