Profession vandvejarbejder

Vandvejarbejdere vedligeholder kanaler, dæmninger og andre vandvejsanlæg, såsom kyst- eller flodvandværker. De er ansvarlige for opførelsen af bølgebrydere, kanaler, diger og dæmninger samt andet arbejde i og omkring vand.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

 • Vandtryk

  Fysiske love, kvaliteter og anvendelser af væske eller vandtryk.

 • Nationale vandveje

  Kende de nationale vandveje, der anvendes til indenlandsk skibstrafik, kende den geografiske beliggenhed af floder, kanaler, havnebyer og havne ved indenlandske vandveje og forstå forholdet til godsstrømmene.

 • Typer af vandveje

  Informationsområde, som skelner mellem forskellige typer af menneskeskabte vandveje såsom kanaler og dæmninger.

 • Vandpolitik

  Have en solid forståelse af politikker, strategier, institutioner og bestemmelser vedrørende vand.

 • Opmudringskonsoller

  Konfigurationen af forskellige typer af opmudringskonsoller. Hvordan muddermaskinens funktioner tilknyttes konsollen.

Færdigheder

 • Inspicere betonstrukturer

  Besigtige en betonstruktur for at se, om den er strukturelt forsvarlig. Kontrollere for forskellige typer revner, f.eks. forårsaget af armeringskorrosion, slagskade eller højt vandindhold.

 • Finde fejl i beton

  Bruge infrarøde teknikker til at finde fejl i beton.

 • Planlægge overfladehældning

  Sørge for, at den planlagte overflade har den nødvendige hældning for at forhindre vand eller væsker i at samle sig.

 • Betjene pumper

  Betjene industripumper, der anvendes til at fjerne overskydende væske.

 • Måle vanddybde

  Måle dybden af et vandområde ved hjælp af dybdemålingsudstyr såsom dybdemålere.

 • Vedligeholde drænudstyr

  Holde drænudstyret i god stand. Regelmæssigt efterse sugeelementer, pumper, kabler, skærehoveder og andre elementer og tage de nødvendige skridt til at reparere eventuel beskadigelse eller slid.

 • Betjene pumpesumpe

  Betjene industrisumpe, der anvendes til at fjerne overskydende væske såsom vand eller kemikalier.

 • Konstruere damme

  Afvande et egnet område ved bygning af en omledningstunnel og gøre brug af udstyr til flytning af jord for at bygge en fangdæmning. Fjerne sten og stenbrokker med henblik på opførelse af et anlæg, der anvender beton til at forhindre vandudslip ved at bruge fugesamlinger.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Grave jord mekanisk

  Brug mekanisk udstyr til at grave og flytte jord. Udforme hulrum i overensstemmelse med udgravningsplanerne.

 • Administrere pumpesumpe

  Overvåge, at pumpesumpene fungerer korrekt; sikre, at indsamlingen og fjernelsen af uønskede eller overskydende væsker sker uden problemer.

 • Montere tunnelsegmenter

  Sætte jernbetontunnelsegmenterne på plads efter, at tunnelboremaskinen har udgravet tilstrækkeligt med plads. Basere segmenternes placering på planer for eller beregninger af optimal placering.

 • Bruge rigudstyr

  Opstille rullende materiel og løfteudstyr, der er nødvendigt til at løfte og flytte genstande, f.eks. med en kran eller blok- og taljesystem.

 • Konstruere kanalsluser

  Installere slusesystemer i kanalafsnit til hævning og sænkning af fartøjer fra et niveau til et andet. Disse anvendes i forbindelse med gennemsejling af kanaler samt til kontrol af vandstanden.

 • Udføre drænarbejde

  Grave drængrøfter og placere rør eller afløbsinstallation for at muliggøre fjernelse af overskydende væske og undgå indsynkning eller andre skader.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

Source: Sisyphus ODB