Profession vejlægger

Vejlæggere påfører afmærkning på veje for at øge sikkerheden, give færdselsanvisninger og hjælpe trafikanter med at finde vej. De bruger forskellige maskiner til at male striber på vejen og installere andre former for mærkning, som f.eks. reflekterende katteøjer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Typer af maling

  De forskellige typer maling og kemikalier, der indgår i deres sammensætning.

Færdigheder

 • Betjene vejmarkeringsmaskine

  Betjene den maskine, der anvendes til at forny eller foretage nye afmærkninger på veje og parkeringspladser for at sikre, at trafikken foregår i ro og orden.

 • Inspicere asfalt

  Kontrollere placeringen af asfaltbeton, og sikre at specifikationerne overholdes, og at der ikke forekommer fejlagtige strømme.

 • Opsætte midlertidig vejskiltning

  Opsætte midlertidige vejskilte, lys og barrierer for at advare trafikanter om aktiviteter på vejen.

 • Inspicere malerarbejde

  Inspicere en malet overflade, enten en nyligt malet eller et gammelt lag. Se efter hak, revner, flager, luftbobler, skimmelsvamp og andre problemer.

 • Bortskaffe ikkefarligt affald

  Bortskaffe affald, der ikke udgør nogen risiko for sundheden og sikkerheden, på en måde, der er i overensstemmelse med genanvendelses- og affaldshåndteringsprocedurerne.

 • Bortskaffe farligt affald

  Bortskaffe farlige materialer såsom kemiske eller radioaktive stoffer i henhold til miljø-, sundheds-, og sikkerhedsbestemmelser.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Male med malerpistol

  Bruge en malerpistol til at coate eller male overflader på ting, der er i ro eller bevæger sig på et transportbånd. Forsyne udstyret med den egnede type maling og sprøjte maling på overfladen på en jævn og kontrolleret måde for at undgå, at malingen drypper eller stænker.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

Source: Sisyphus ODB