Profession vejvedligeholdelsesarbejder

Vejvedligeholdelsesarbejdere udfører rutineeftersyn af veje og udsendes ved behov for at udføre reparationer. De lapper slaghuller, revner og andre skader på vejene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Asfaltblandinger

  Egenskaberne, fordelene og ulemperne ved asfaltblandinger som f.eks. Marshall- og Superpave-blandinger og måden, hvorpå de anvendes bedst muligt.

 • Typer af asfaltbelægninger

  Forskellige typer asfaltbelægning baseret på indholdet og sammensætningen af bitumen. Styrker, svagheder og referencepris for hver type. Særlige egenskaber, såsom porøsitet, skridsikkerhed og støjegenskaber.

Færdigheder

 • Udføre vedligeholdelse af trafikskilte

  Installere og sikre færdselstavler og erstatte dem, hvis det er nødvendigt. Vedligeholde trafiklys ved at løse problemer, udskifte elektriske pærer og rense glasset. Kontrollere telematiske systemer for korrekt funktion.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Lede betjeningen af tungt anlægsudstyr

  Vejlede en kollega i betjening af tungt entreprenørmateriel. Følge operationen nøje og forstå, når der anmodes om feedback. Bruge kommunikationsteknikker som tale, tovejsradio, aftalte håndtegn og fløjter til at signalere relevante oplysninger til operatøren.

 • Inspicere vejskilte

  Besigtige vejskilte for tegn på korrosion, utidssvarende oplysninger, hakker og buler, læselighed og reflektans. Træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når der er problemer.

 • Fjerne vejoverflade

  Fjerne en eksisterende vejbelægning. Bruge de relevante maskiner eller koordinere med maskinoperatører om at bistå med udgravning af asfalt eller betonbelægning på veje.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Inspicere asfalt

  Kontrollere placeringen af asfaltbeton, og sikre at specifikationerne overholdes, og at der ikke forekommer fejlagtige strømme.

 • Arbejde sikkert med varme materialer

  Være omhyggelig med håndtering af varme materialer. Bære den korrekte beskyttelsesdragt og undgå, at du eller andre bliver forbrændt, forårsager skade på udstyr eller skaber brandrisici.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Transportere byggematerialer

  Tilvejebringe byggematerialer, værktøj og udstyr til byggepladsen og opbevare dem korrekt under hensyntagen til forskellige aspekter såsom arbejdstageres sikkerhed og beskyttelse mod forringelse.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Udlægge asfaltlag

  Anvende forskellige asfaltkvaliteter til fremstilling af asfaltlag i en vej. Lægge et bundlag af asfalt med lavt indhold af bitumen for at skabe en stabil flade, et bindelag med et mellemhøjt bitumenindhold, og et overfladelag, der indeholder materiale af den højeste kvalitet med det højeste indhold af bitumen, der kan modstå belastningerne fra vejtransporten. Passe en asfaltudlægger eller anvende forskellige teknikker og instrumenter.

Source: Sisyphus ODB