Profession vuggestueleder

Vuggestueledere forvalter de daglige aktiviteter i en børnehave eller børnehaveklasse. De leder personalet, træffer beslutninger om optagelse og er ansvarlige for at opfylde undervisningsplanerne, så de er alderssvarende til børnehavebørn og fremmer social og adfærdsmæssig udvikling. De sikrer også, at institutionen opfylder de nationale lovbestemte uddannelseskrav.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Uddannelseslovgivning

  Området for lovgivning og lovindgreb, der vedrører uddannelsespolitikker, og de personer, der arbejder i sektoren, i en (inter)national kontekst, såsom lærere, studerende og administratorer.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Børnehaveprocedurer

  En børnehaves interne funktion, såsom strukturen for den relevante pædagogiske støtte og ledelse, strategier og regler.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

Færdigheder

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Implementere plejeprogrammer for børn

  Udføre aktiviteter med børn i overensstemmelse med deres fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale behov ved hjælp af passende værktøjer og udstyr, der fremmer interaktion og læringsaktiviteter.

 • Foregå med et godt eksempel i en organisation

  Præstere, handle og optræde på en måde, der inspirerer medarbejdere til at følge deres lederes eksempel.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Supervisere undervisningspersonale

  Overvåge og evaluere uddannelsespersonalets tiltag, f.eks. undervisnings- og forskningsassistenter og lærere og deres metoder. Vejlede, undervise og rådgive dem, om nødvendigt.

 • Ansøge om statsstøtte

  Indsamle oplysninger om og søge tilskud, legater og andre finansieringsprogrammer, som staten tilbyder små og store projekter eller organisationer på forskellige områder.

 • Forbedre arbejdsaktiviteter

  Anbefale forbedringer af arbejdsaktiviteter

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

Source: Sisyphus ODB