Przedsiębiorczy typ osobowości

Kim jest osoba przedsiębiorcza? Osoby te lubią pracować z ludźmi, wywierać wpływ, przekonywać, przewodzić lub zarządzać, aby uzyskać cele organizacyjne lub korzyści ekonomiczne. Przedsiębiorczy typ osobowości to często lider, który ma talent do organizowania, przekonywania i zarządzania. Osoby te lubią pieniądze, władzę, status i sprawowanie kierownictwa.

Przedsiębiorczy typ osobowości rozwiązuje problemy, podejmując ryzyko

Enterprising profession

Przedsiębiorczy typ osobowości rozwiązuje problemy, podejmując ryzyko. Zamiast przeprowadzać badania, osoby te polegają na intuicji odnośnie do tego, co będzie działać. Mogą wydawać się niespokojne i nieodpowiedzialne, ponieważ często porzucają projekty w trakcie realizacji. Jednak wiele działań nigdy by się nie udało bez energetyzującego wpływu przedsiębiorczego typu osobowości.

Przedsiębiorczy typ osobowości jest pewny siebie i asertywny

Tego typu osobowości to osoby ekstrawertyczne i towarzyskie, które są również energiczne, entuzjastyczne, pewne siebie, asertywne i szybko podejmują decyzje. Często inicjują one projekty, ale najczęściej pozostawiają innym ich realizację. Osoby te mogą koncentrować się wyłącznie na projekcie, nie dostrzegając indywidualnych obaw innych lub swoich własnych.

Bezpłatny test kariery

Chcesz wiedzieć, które zawody najlepiej pasują do Twojej osobowości? Rozwiąż bezpłatny test kariery.

Do testu kariery

Możliwe zawody pasujące do przedsiębiorczego typu osobowości

Ich zawody często koncentrują się na tworzeniu i realizacji projektów. Zawody te mogą wiązać się z kierowaniem ludźmi, podejmowaniem wielu decyzji i ryzyka, a także często zajmują się biznesem. Niektóre obszary zawodowe, które pasują do przedsiębiorczego typu osobowości, to:

Przedsiębiorczy/Artystyczny

Przedsiębiorczość i wywieranie wpływu, w połączeniu z kreatywnością, tworzeniem rzeczy i projektowaniem.

Typowe zawody

  • Redaktor naczelny
  • Dyrektor galerii sztuki
  • Szef agencji reklamowej
  • Antykwariusz
  • Szef kuchni
  • Producent
Przedsiębiorczy/Konwencjonalny

Przedsiębiorczość i wywieranie wpływu, w połączeniu z organizacją, dbaniem o porządek, dokładnością i niezawodnością.

Typowe zawody

Przedsiębiorczy/Badawczy

Przedsiębiorczość i wywieranie wpływu, w połączeniu z badaniami, rozwiązywaniem problemów i specjalizacją.

Typowe zawody

Przedsiębiorczy/Realistyczny

Przedsiębiorczość i wywieranie wpływu, w połączeniu z pracą na zewnątrz, zwierzętami, obsługą maszyn, pracą z użyciem rąk, podróżowaniem, realizacją zadań.

Typowe zawody

Przedsiębiorczy/Społeczny

Przedsiębiorczość i wywieranie wpływu, w połączeniu z aktywnościami społecznymi, takimi jak pomaganie ludziom lub wspólna praca.

Typowe zawody

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w bezpłatnym teście osobowości

Kody Hollanda opracował psycholog John L. Holland. Przedsiębiorczy typ osobowości jest jednym z sześciu typów osobowości w ramach tego modelu. Kierownicy personalni i doradcy zawodowi często korzystają z tego modelu jako części testu osobowości. Poznaj lepiej swoje predyspozycje zawodowe i typ osobowości. Już teraz możesz wziąć udział w bezpłatnym teście kariery na podstawie kodów Hollanda.