Zawód montażysta reklam

Montażyści reklam mocują plakaty i inne materiały reklamowe w budynkach, autobusach i transporcie podziemnym oraz w innych miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, w celu przyciągnięcia uwagi przechodniów. Wykorzystują oni sprzęt do wspinania się na budynki i docierania do wyższych miejsc, zgodnie z przepisami i procedurami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ryzyko związane z wysoko położonymi strukturami reklamowymi

  Zagrożenia i czynniki ryzyka, na które narażony jest instalator reklamy podczas instalowania i usuwania plakatów, takie jak upadek z wysokości, używanie platform bez barier ochronnych lub wypadki z powodu ręcznego przenoszenia materiałów i narzędzi.

 • Reklama zewnętrzna

  Rodzaje i cechy charakterystyczne reklamy prowadzonej w domenie publicznej, takie jak reklama na ulicach, pojazdach transportu publicznego, dworcach i lotniskach oraz billboardach.

Umiejętności

 • Czyścić powierzchnie szklane

  Stosować produkty do czyszczenia powierzchni pokrytych szkłem, w szczególności okien.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Rozwieszać plakaty reklamowe

  Zbierać plakaty reklamowe i wywieszać je na odpowiedniej powierzchni reklamowej. Umieszczać plakaty w profesjonalny sposób, bez fałd, wybrzuszeń i zakładek.

 • Zamieszczać materiały reklamowe

  Przygotowywać elementy małej architektury i mocować do nich materiały reklamowe, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i standardów pracy. Sprawdzać oświetlenie i ogólny wygląd oraz identyfikować możliwe wady podczas procedury instalacji.

 • Instalować obiekty małej architektury wykorzystywane do celów reklamowych

  Umieszczać nowe urządzenia i sprzęt do zastosowania jako reklama w obszarach miejskich, takie jak panele wolno stojące lub publiczne ławki.

 • Usuwać plakaty

  Usuwać zużyte, zaległe lub niechciane plakaty i utylizować je we właściwy sposób.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Zapewniać konserwację obiektów wykorzystywanych do celów reklamowych

  Regularnie sprawdzać, czyścić i konserwować panele reklamowe i powiązane meble, takie jak ławki publiczne, latarnie uliczne, pojemniki do recyklingu szkła lub baterii i panele na dworcach autobusowych.

Source: Sisyphus ODB