Professionella karriärprov

Du kan välja att göra ett professionellt karriärprov om du söker seriösa råd. Sådana prov ger dig bättre insikt om din personlighet och dina talanger eftersom resultaten är så detaljerade. Tillförlitliga karriärprov utformas av yrkespersoner som ofta har en psykologisk bakgrund. Sök ett sådant prov om du bestämmer dig för att göra ett online.

Tillförlitliga karriärprov: hur känner jag igen dem?

Med ett professionellt karriärprov ges du ett omfattande resultat och en tydlig förklaring. Hur konstrueras resultatet och vad säger det mig? Amatörmässiga prov ger dig ofta en mycket slumpmässig och bred beskrivning som inte hjälper dig så mycket. Professionella karriärprov talar tydligt om för dig vem du är och vilka yrken som passar dig. De ger dig tydliga och distinkta karriärråd som formar din framtid.

Ett tillförlitligt karriärprov innehåller dessutom en referensgrupp som du jämförs med. Kulturella skillnader kan ofta påverka personligheten hos en person, och karriärprov som t.ex. har utformats av amerikaner eller engelsmän kan ge olika resultat för svenskar. Dessutom bör proven fokusera på rätt arbetsmarknad. I annat fall kanske tjänster och föreslagna jobbsektorer inte passar så väl.

En annan indikation på ett bra karriärprov är provets längd. Ett prov med endast tio frågor kan aldrig samla in tillräckligt med information för att ge deltagaren ett gott råd om karriärval.

Gratis karriärtest

Vill du veta vilka yrken som passar din personlighet bäst? Gör det kostnadsfria karriärtestet.

Till karriärstestet

Gör endast professionella karriärprov

Flera faktorer är viktiga för att råd om karriärval ska bli riktigt bra. Exempel på detta är ditt intresse för specifika aktiviteter, ditt faktiska beteende samt dina arbetsvärderingar och drivkrafter. Ett professionellt karriärprov mäter värden baserat på sex typer: Social, konventionell, konstnärlig, företagsam, realistisk och undersökande. De poäng som du får på dessa sex områden resulterar i råd om yrken som passar dig.

Det är viktigt att inse att alla aspekter av provresultaten säger dig något om din personlighet. Du kan t.ex. få höga poäng i det konstnärliga segmentet, men även i det sociala. Då är ett yrke där dessa två egenskaper kombineras det bästa valet för dig. Så tro inte att du endast passar som designer bara för att du fått höga poäng som ”konstnärlig”. Du är ju också mycket social. Därför kan det vara en bra idé för dig att göra något konstnärligt som inbegriper kontakt med människor. Underhållning kan passa in på detta specifika exempel.

Gör vårt professionella karriärprov och få en kostnadsfri rapport baserat på dina personliga egenskaper och en lista med passande yrken. Läs mer om karriärprov med Holland-kod.