Yrke arbetslagsledare, sekundärskola

Arbetslagsledare (sekundärskola) leder och övervakar sina tilldelade avdelningar för att se till att eleverna får undervisning och stöd i en säker inlärningsmiljö. De har ett nära samarbete med rektorn för att leda och hjälpa skolpersonalen och optimera kommunikationen mellan skolledningen och lärare och föräldrar samt andra regioner och skolor. De underlättar möten, utarbetar och ser över läroplaner, observerar personalen när rektorn delegerar dessa uppgifter och åtar sig ett delat ansvar med rektorn för förvaltning av ekonomiska resurser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inlärningsteknik

  Tekniker och kanaler, även digitala, för att förbättra lärandet.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

Färdigheter

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Ge råd om undervisningsmetoder

  Ge råd till yrkesverksamma inom utbildningsväsendet om lämplig anpassning av kursplaner i lektionsplaner, klassrumsledning, yrkesetik som lärare samt andra aktiviteter och metoder relaterade till undervisning.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Bedöma medarbetares förmåga

  Utvärdera de anställdas kapacitet genom att skapa kriterier och systematiska testmetoder för att mäta enskilda individers sakkunskap inom en organisation.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Förbättra arbetsuppgifterna

  Lägga fram rekommendationer till förbättring av arbetsuppgifterna.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Lämna feedback till lärare

  Kommunicera med lärare för att ge dem detaljerad feedback om deras undervisning, klasshantering och följande av läroplanen.

 • Föregå med gott exempel i en organisation

  Prestera, agera och uppföra sig på ett sätt som hjälper medarbetare att följa sina chefers exempel.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • Leda inspektioner

  Ansvara för inspektioner och tillhörande protokoll, t.ex. introducera inspektionsgruppen, förklara syftet med inspektionen, genomföra inspektionen, begära tillgång till handlingar, ställa lämpliga frågor och upprätthålla av en hög nivå av professionalism under utredning av personer.

 • Förfaranden inom sekundärskolan

  Sekundärskolors inre verksamhet, till exempel strukturen för relevant utbildningsstöd och förvaltning, policyer och bestämmelser.

 • Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

 • Samarbeta med lärarna

  Kommunicera med skolpersonal, till exempel lärare, lärarassistenter, akademiska rådgivare och rektor, i frågor som rör elevernas välbefinnande. Inom ramen för ett universitet samarbeta med den tekniska personalen och forskningsanställda för att diskutera forskningsprojekt och kursrelaterade frågor.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Bedöma barn och ungdomars utveckling

  Utvärdera de olika aspekterna av barns och ungdomars utvecklingsbehov.

 • Ansvara för sekundärskoleenhet

  Övervaka och bedöma stödförfaranden för sekundärskolor, elevernas välbefinnande och lärarnas prestationer.

Source: Sisyphus ODB