Yrke arkivchef

Arkivchefer säkerställer skötsel och upprätthållande av en kulturinstitution och dess arkiv. De spelar en mycket viktig roll (tillsammans med kuratorer och konservatorer) i skötsel av institutionen och alla dess samlingar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konservatorstekniker

  De förfaranden, instrument, tekniker, material och kemikalier som används för konservering och arkivering.

 • Museidatabaser

  Verktyg och processer vid arbete med museidatabaser.

 • Hantering av samlingar

  Resursplanering, urval och livscykelplanering för att skapa och främja en enhetlig insamling i linje med användarnas eller kundernas utvecklingsbehov. Kunskap om pliktexemplar för att få tillgång till publikationer på lång sikt.

 • Konstsamlingar

  Diverse målningar, skulpturer, trycksaker, teckningar och andra verk som bildar samlingar i ett museum och framtida nya samlingar som är av intresse för ett museum eller konstgalleri.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

Färdigheter

 • Upprätta en konserveringsplan för en samling

  Upprätta en övergripande, särskilt översiktlig konserveringsplan för samlingen.

 • Hantera utmanande krav

  Upprätthålla en positiv inställning till nya och utmanande krav, såsom interaktion med konstnärer och hantering av konstartefakter. Arbeta under press, såsom att hantera ändringar av tidplanerna och de finansiella begränsningarna i sista minuten.

 • övervaka flyttning av museiföremål

  Övervaka alla förflyttningar av museiföremål och se till att de omgärdas av säkerhet.

 • Sköta riskhantering för konstverk

  En registrator fastställer riskfaktorer för en konstsamling och motverkar dem. Riskfaktorer för konstverk omfattar skadegörelse, stöld, skadegörare, nödsituationer och naturkatastrofer. Det är en registrators ansvar att utarbeta och genomföra strategier för att minimera dessa risker.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Utföra administrativt arbete

  Utföra administrativt arbete och upprätta medierelationer.

 • Upprätta kvalitetsstandarder för vård av samlingar

  Fastställa och upprätthålla höga kvalitetsstandarder för förvärv, från köp till konservering och visning.

 • övervaka verksamheten

  Övervaka all verksamhet som bedrivs av en konstorganisation.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • övervaka museimiljö

  Övervaka och dokumentera miljöförhållandena i ett museum, både i lager och i utställningslokaler. Se till att ett anpassat och stabilt klimat garanteras.

 • Dokumentera museisamlingar

  Arbeta med dokumentation och registerföring av museisamlingar. Dokumentationen inkluderar information om objektets skick, ursprung, material och alla dess rörelser inom museet eller utanför när det lånas ut.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Respektera kulturella skillnader i samband med utställningar

  Respektera kulturella skillnader vid skapande av konstnärliga koncept och utställningar. Samarbeta med internationella konstnärer, kuratorer, museer och sponsorer.

 • Ge råd om lån av konst till utställningar

  Arbeta tillsammans med kuratorer och museisamlingschefer; en registrator utvärderar konstföremåls skick för utställnings- eller låneändamål. Registratorn beslutar också om ett konstföremål kan klara påfrestningarna i samband med transporter och utställningar.

Source: Sisyphus ODB