Yrke campingchef

Campingchefer planerar, styr eller samordnar alla campinganläggningar och leder anställda.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lokal och regional turistindustri

  Egenskaper hos lokala sevärdheter och evenemang, logi, barer, restauranger och fritidsaktiviteter.

Färdigheter

 • övervaka arbete för särskilda evenemang

  Utöva tillsyn över verksamheten vid särskilda evenemang med beaktande av särskilda mål, schema, tidsplan, dagordning, kulturella begränsningar, regler och lagstiftning på kontot.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Underhålla campinganläggningar

  Sköta campingplatser eller rekreationsområden, inklusive underhåll och varuinköp.

 • övervaka campingverksamhet

  Övervaka det dagliga arbetet på en camping, inklusive gästernas avresa och ankomst, hålla tvättanordningar rena och tillhandahålla mat, dryck eller underhållning.

 • Ansvara för lagret på camping

  Övervaka lagret med campingutrustning och -material samt sköta underhåll, reparation eller byte av utrustning vid behov.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Ansvara för ledningsverksamhet

  Övervaka den dagliga planeringen av rumsbokningar, följa kvalitetsstandarder och lösa särskilda situationer inom ledningsverksamheten.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Ansvara för inspektioner av utrustning

  Övervaka formella eller officiella besiktningar och undersökningar för att regelbundet testa och besiktiga fastigheter och utrustning.

 • övervaka underhållningen för gäster

  Utöva tillsyn över lägerprogram och -aktiviteter såsom spel/lekar, idrottsevenemang och underhållningsevenemang.

 • Ansvara för servicen till gäster

  Utöva tillsyn över gästservicen för att se till att kunderna får en positiv känsla.

 • Införskaffa hotellprodukter

  Förvärva varor eller tjänster från en extern källa.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Utveckla tillgänglighetsstrategier

  Utforma strategier åt ett företag för att möjliggöra optimal tillgänglighet för alla kunder.

 • Ansvara för underhåll

  Övervaka underhållsarbetet, se till att personalen följer rutinerna och säkerställa rutinmässig och periodisk renovering och underhåll.

Source: Sisyphus ODB