Yrke chef, fritidsanläggning

Chefer (fritidsanläggning) sköter direkt ledning av anläggningar som tillhandahåller rekreationstjänster såsom trädgårdar, spa-anläggningar, djurparker, spel- och lotterilokaler. De planerar och organiserar den dagliga verksamheten av tillhörande anställda och lokaler och ser till att organisationen följer den senaste utvecklingen inom sitt område. De samordnar de olika avdelningarna inom anläggningen och hanterar korrekt användning av medel och budgetar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rekreationsverksamhet

  Området rekreationsverksamhet för kunder samt dess kännetecken och uttrycksformer.

Färdigheter

 • Främja fritidsverksamhet

  Främja genomdrivandet av fritidsprogram i en gemenskap samt de rekreationstjänster som tillhandahålls av en organisation eller institution.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Driva rekreationsanläggning

  Sköta den dagliga driften av en kulturanläggning. Organisera all verksamhet och samordna de olika avdelningarna inom en kulturanläggning. Utarbeta en handlingsplan och se till att det finns tillräckliga medel.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Schemalägga rekreationsanläggningar

  Schemalägga användningen av rekreationsanläggningar.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Utarbeta fritidsprogram

  Utarbeta planer och strategier som syftar till att tillhandahålla önskade fritidsaktiviteter för en målgrupp eller i ett samhälle.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

Source: Sisyphus ODB