Yrke chef, metallindustri

Chefer (metallindustri) samordnar och genomför produktionsplaner på kort och medellång sikt samt samordnar utvecklingen, stödet och förbättringen av stålprocesserna och arbetet för driftsäkerhet på underhållsavdelningen och den tekniska avdelningen. De medverkar även vid pågående saneringsåtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

Färdigheter

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Förutsäga organisationsrisker

  Analysera ett företags verksamhet och handlingar för att bedöma relaterade konsekvenser och eventuella risker för företaget och utveckla lämpliga strategier för att åtgärda dessa.

 • Identifiera marknadsnischer

  Analysera marknadernas uppbyggnad, dela upp dem i grupper och lyfta fram de möjligheter som var och en av dessa nischer medför när det gäller nya produkter.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Optimera finansiella resultat

  Styra och samordna organisationens finansiella verksamhet och budgetverksamhet för att optimera de finansiella resultaten.

 • Hantera kommersiella risker

  Analysera och utvärdera kommersiella risker och utarbeta lämpliga strategier för att hantera dessa risker.

 • Utföra strukturella analyser inom metallurgi

  Genomföra detaljerade analyser relaterade till forskning om och testning av nya metallprodukter.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

Source: Sisyphus ODB