Yrke chef, säkerhet på flygsidan

Chefer (säkerhet på flygsidan) övervakar säkerhet och trygghet på flygsidan och ger råd till civila luftfartsmyndigheter om ändringar i flygplatsinformationssystem. De författar rapporter om säkerhetsanalyser, ser till att standarder och föreskrifter följs och förbättrar säkerhetsrutinerna på flygsidan. \

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

Färdigheter

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • övervaka arbetet på flygplatsens flygsida

  Mäta och övervaka arbetet på flygplatsens flygsida i enlighet med centrala nyckelutförandeindikatorer för säkerhet och efterlevnad.

 • Följa föreskrifterna i flygplatsens verksamhetshandbok

  Följa standarder och särskilda föreskrifter i flygplatsens verksamhetshandbok.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Hantera potentiella faror på flygplats

  Hantera potentiella faror på en flygplats, t.ex. främmande föremål, skräp och störningar på grund av vilda djur och växter.

 • Se till att flygplatsreglerna efterföljs

  Säkerställa att flygplatsförfaranden genomförs i enlighet med alla krav.

 • Utföra säkerhetsinspektioner på flygplatser

  Utföra inspektioner på flygplatser för att uppnå högsta säkerhet; se till att utrustningen används och underhålls på ett lämpligt sätt, och se till att personalen arbetar så säkert som möjligt.

 • Undersöka flygolyckor

  Grundligt undersöka flygolyckor, kollisioner, krascher eller andra allvarliga luftfartsincidenter.

 • Se till att årliga säkerhetsinspektioner utförs

  Se till att en årlig säkerhetsinspektion utförs; lämna in inspektionsrapport till kryptogodkännande myndighet.

 • Godkänna utformning av parkeringsområden för luftfartyg

  Godkänna utformning av parkeringsområden för luftfartyg.

 • Undersöka nyheter inom luftsfartsområdet med jämna mellanrum

  Regelbundet göra efterforskningar i syfte att hålla sig uppdaterad om standarder och förfaranden inom flygsäkerhet. Undersöka ny teknik och nya material som kan förbättra effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster.

 • Införa system för säkerhetsrevision för flygsida

  Införa system för säkerhetsrevision för flygsida för operativa avdelningar.

Source: Sisyphus ODB