Yrke chef, spelverksamhet

Chefer (spelverksamhet) organiserar och samordnar en spelanläggnings verksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De leder och utbildar personalen och strävar efter att förbättra lönsamheten för verksamheten. De ansvarar för all spelverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser om hasardspel följs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

Färdigheter

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Förebygga penningtvätt inom spelverksamhet

  Vidta åtgärder för att förhindra missbruk av kasinot för att undvika beskattning eller dölja ursprunget av medel.

 • övervaka personalens arbete under olika skift

  Övervaka den verksamhet som bedrivs av anställda som arbetar i skift för att säkerställa kontinuerlig verksamhet.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Ge råd om vadslagning

  Ge besökare korrekt rådgivning om vadslagning. Informera besökare om gällande lagar och restriktioner kring vadslagning.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • övervaka spelverksamhet

  Gå mellan spelbord och iaktta spelen för att se till att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Notera oegentligheter och funktionsfel, se till att dealern följer husets regler och att spelarna inte luras.

 • Visa upp vadslagningsinformation

  Svara på frågor om vadslagning och visa upp vadslagningsinformation.

 • Identifiera tecken på problematiskt spelbeteende

  Identifiera och reagera på ett adekvat sätt på tecken på spelberoende, såsom tvångsmässighet, överdriven ihärdighet trots ökande förluster, irrationell beteende och lån av pengar.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Analysera speldata

  Analysera relevanta datapunkter som samlats in från spel-, vadslagnings- och lotteriverksamhet. Behandla uppgifterna för att erhålla slutsatser som är av betydelse för att spelet eller lotteriet ska fungera effektivt.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • övervaka kundbeteende

  Övervaka, identifiera och observera hur kundens behov och intressen utvecklas.

 • Följa vadslagningsstrategier

  Utarbeta logiska vadslagningsstrategier för att öka vinster och minska förluster vid vadhållning och matcher.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

Source: Sisyphus ODB