Yrke chef för kundrelationer

Chefer för kundrelationer etablerar och upprätthåller positiva affärsförbindelser mellan intressenter (externa eller interna) genom att använda aktiviteter som överensstämmer med organisatoriska processer. De förvaltar även processen för inköp av tjänster för organisationens IKT-avdelning och kommunikation i leveranskedjan.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • IT-försäljningstekniker

  Metoder som används inom IKT-sektorn för att främja och sälja produkter, tjänster eller applikationer, t.ex. SPIN-försäljning, konceptuell försäljning och SNAP-försäljning.

 • Crowdsourcingstrategi

  Högnivåplanering för att hantera och optimera affärsprocesser, idéer eller innehåll genom att samla in bidrag från en stor grupp människor, inbegripet online-grupper.

 • Insourcingstrategi

  Planering på hög nivå för att hantera och optimera affärsprocesserna internt, vanligtvis för att upprätthålla kontrollen över kritiska aspekter av arbetet.

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

 • Outsourcingstrategi

  Högnivåplanering för förvaltning och optimering av externa tjänsteleverantörer för att genomföra affärsprocesser.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

Färdigheter

 • Ta fram inköpsrapporter

  Utarbeta dokumentation och filer om produktinköp.

 • Utfärda inköpsorder

  Ta fram och granska de dokument som krävs för att ge tillstånd till transport av en produkt från leverantören till ett bestämt pris och på särskilda villkor.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Följa pristrender

  Övervaka produktprisernas inriktning och styrka på lång sikt, identifiera och förutsäga prisutvecklingen samt identifiera återkommande trender.

 • Samordna inköpsaktiviteter

  Samordna och hantera upphandlings- och uthyrningsprocesser, inbegripet inköp, uthyrning, planering, spårning och rapportering på ett kostnadseffektivt sätt på organisationsnivå.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Analysera trender inom arbetet med distributionskedjor

  Analysera och göra prognoser om trender och utvecklingar i leveranskedjan avseende teknik, effektivitetssystem, typer av produkter som levereras samt logistiska krav på transporter för att fortsätta att ligga i framkant när det gäller metoder i försörjningskedjan.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

Source: Sisyphus ODB