Yrke chef på resebyrå

Chefer på resebyråer ansvarar för en resebyrås personal och verksamhet. De organiserar, marknadsför och säljer turist- och reseerbjudanden till specifika regioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Turistresurser på ett resmål som kan utvecklas

  Undersökning av turistresurser inom ett specifikt område och dess potential för vidareutveckling av nya turisttjänster och evenemang.

Färdigheter

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Planera digitala marknadsföringsstrategier

  Utveckla digitala marknadsföringsstrategier för både fritids- och affärsändamål, skapa webbplatser och hantera mobil teknik och sociala nätverk.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Skapa strategier för prissättning

  Tillämpa metoder som ska användas för att fastställa produktvärden med beaktande av marknadsvillkor, konkurrenters åtgärder, insatskostnader och andra faktorer.

 • Sätta ihop paketresor

  Färdigställa semester- och paketresor och ordna inkvartering, logistik och transporttjänster åt kunder, i form av chartrade flygplan, taxibilar, hyrbilar samt tillvalstjänster och utflykter.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Förhandla avtal med leverantörer

  Nå en överenskommelse med leverantören om teknisk krav, kvantitet, kvalitet, pris, villkor, lagring, förpackning, retur och andra krav i samband med inköp och leverans.

 • Bygga upp ett leverantörsnätverk inom turism

  Etablera ett allmänt spritt nätverk av leverantörer inom turistnäringen. Förbereda bästa möjliga paket- och turisttjänster.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • övervaka alla researrangemang

  Se till att researrangemang genomförs enligt plan samt kontrollera att service, boende och catering fungerar effektivt och tillfredsställande.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • Lägga årlig marknadsföringsbudget

  Beräkna både de intäkter och utgifter som förväntas betalas under det kommande året när det gäller marknadsföringsrelaterad verksamhet som reklam, försäljning och leverans av produkter till kunder.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Motivera personalen att nå försäljningsmål

  Motivera personalen att uppnå de försäljningsmål som fastställts av ledningen.

 • Utföra sökmotoroptimering

  Genomföra marknadsundersökningar och -strategier som avser sökmotorprocesser, så kallad sökmotormarknadsföring, för att generera mer trafik till och exponering för en webbplats.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Använda globalt distributionssystem

  Använda ett datoriserat bokningssystem eller ett globalt distributionssystem för att boka eller reservera transporter och bostäder.

 • Maximera försäljningsintäkter

  Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

Source: Sisyphus ODB