Yrke dekan

Dekaner leder och hanterar en samling relaterade akademiska avdelningar och arbetar tillsammans med rektorn och de olika avdelningscheferna för att uppnå de överenskomna målen för fakulteter och universitetet. De främjar fakulteten i relaterade gemenskaper och marknadsför fakulteten på nationell och internationell nivå. De fokuserar även på att uppnå fakultetens mål för ekonomisk förvaltning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Förfaranden vid högskolor

  Ett universitets inre funktioner, till exempel strukturen av relevant utbildningsstöd och förvaltning, policyer och förordningar.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Utbildningsadministration

  Processer som rör en utbildningsanstalts administrativa områden, dess ledning, anställda och studenter.

Färdigheter

 • Ansvara för skoladministration

  Förvalta flera aktiviteter på en skola, ett universitet eller annan utbildningsinstitution, t.ex. löpande administrativ verksamhet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • Uppdatera och administrera kontrakt

  Se till att kontrakt är aktuella och organisera dem enligt ett klassificeringssystem inför framtida konsultation.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

 • Föregå med gott exempel i en organisation

  Prestera, agera och uppföra sig på ett sätt som hjälper medarbetare att följa sina chefers exempel.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Informera om studieprogram

  Tillhandahålla information om de olika erfarenheter och olika utbildningsområden som erbjuds av utbildningsinstitutioner, t.ex. universitet och gymnasieskolor, samt studiekraven och sysselsättningsutsikterna.

Source: Sisyphus ODB