Yrke djurparkschef

Djurparkschefer samordnar och planerar all verksamhet i djurparker. De formulerar policyer, hanterar den dagliga verksamheten och planerar användningen av material och mänskliga resurser. De agerar som organisationens drivande kraft och ansikte utåt. Detta innebär ofta att de företräder djurparken på nationell, regional och global nivå och deltar i samordnad djurparksverksamhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurparkslagstiftning

  Nationella, regionala och internationella bestämmelser om djurparker.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Utformning av djurparker

  Förstå de olika faktorer som påverkar den effektiva djurparkens utformning och de åtgärder som ska vidtas för att förverkliga denna utformning.

 • Djurparksföreningar

  Djurparks- och akvarieföreningar på lokal, regional och global nivå. Djurparksförbund, deras vägledande principer och hur dessa kan påverka förvaltningen av enskilda institut inom samhället i stort.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Ha översikt över djurhantering

  Ha översikt över alla aspekter av djurhantering.

 • Tala om sitt arbete inför publik

  Tala om sitt arbete inför olika slags publik. Illustrera aspekter beroende på publik och tillfälle.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Leda arbetet

  Övervaka, instruera och planera arbetet för team eller enskilda medlemmar i teamet. Upprätta tidsscheman och se till att de följs.

 • Utveckla strategier för att engagera besökare

  Arbeta med andra, utveckla strategier för besökares engagemang för att säkerställa stabilitet eller tillväxt av antalet besökare och sträva efter att göra besökarna nöjda.

 • Ansvara för djurparkspersonal

  Ansvara för djurparkspersonal, inbegripet djurparkens personal på alla nivåer och/eller veterinärer och/eller utbildare och/eller parkförvaltare.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Svara på besökares klagomål

  Svara på besökares klagomål på ett korrekt och artigt sätt, erbjuda en lösning när så är möjligt och vidta åtgärder vid behov.

 • Läsa djurparksrapporter

  Läsa och bearbeta djurskötares och annan djuparkspersonals rapporter och sammanställa informationen i djurparksrapporter.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Organisera zoologiska utställningar

  Organisera zoologiska utställningar och visa upp levande djur samt zoologiska samlingar.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Arbeta effektivt med andra djurorganisationer

  Utveckla och upprätthålla förbindelser med andra organisationer, till exempel välgörenhetsorganisationer, statliga organ, icke-statliga organisationer och djurrättsorganisationer, i syfte att främja djurs hälsa och välbefinnande. Informera om de veterinära principerna och verka i tvärvetenskapliga grupper bestående av personer med varierande vetenskaplig och administrativ kunskap.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

Source: Sisyphus ODB