Yrke eftermarknadschef, motorfordon

Eftermarknadschefer (motorfordon) maximerar försäljning genom att löpande ingå affärsavtal. De förhandlar med befintliga kunder om förnyelse av kontrakt. De sköter avtal, hanterar fordringar och garantier samt utreder skador på produkter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utrikeshandelsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar en viss affärsverksamhet.

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Säkerställa att garantiavtal följs

  Genomföra och övervaka reparationer och/eller ersättningar från leverantören i enlighet med garantiavtalen.

 • Ta fram statistiska finansiella rapporter

  Granska och analysera finansiella uppgifter om individer och företag för att ta fram statistiska rapporter eller register.

 • övervaka eftermarknadsverksamhet för att säkerställa att branschstandarder följs

  Övervaka eftermarknadsverksamhet och se till att allt arbete utförs i enlighet med branschstandarder och lagstadgade krav.

 • Använda matematiska verktyg för att hantera fordonsverksamhet

  Använda matematiska verktyg och elektronisk utrustning för att hantera aktiviteter med fordon och kunder samt utföra rutinmoment som kräver räknefärdighet och beräkningar.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Följa eftermarknadsinformation

  Hålla ett öga på eftermarknadsfeedback och övervaka kundnöjdhet eller anmärkningar; registrera eftermarknadssamtal för noggrann dataanalys.

 • Planera evenemang för marknadsföringskampanjer

  Utforma och leda evenemang för marknadsföringskampanjer. Detta inbegriper personlig kontakt med företag och kunder vid en rad olika evenemang för att uppmuntra dem att medverka i kampanjen och ge dem information om en viss produkt eller tjänst.

 • Agera diplomatiskt

  Hantera människor på ett hänsynsfullt och taktfullt sätt.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • övervaka försäljningsverksamhet

  Övervaka verksamheten med anknytning till pågående försäljning i butiken för att se till att försäljningsmålen uppfylls, bedöma förbättringsområden och identifiera eller lösa problem som kunder kan stöta på.

 • Ta fram eftermarknadspolicy

  Ta fram eftermarknadspolicyer och rapportera om resultaten till ledningen; omvandla policyerna till konkreta åtgärder för att förbättra kundstödet; identifiera möjligheter till ytterligare affärstransaktioner.

 • Visa affärssinne

  Vidta lämpliga åtgärder i en företagsmiljö för att maximera det möjliga resultatet från varje situation.

 • Utföra kundbehovsanalys

  Analysera kunders och målgruppers vanor och behov för att utforma och tillämpa nya marknadsföringsstrategier och sälja mer varor på ett effektivare sätt.

Source: Sisyphus ODB