Yrke förläggare

Förläggare ansvarar för att välja ut nya material. De beslutar vilka manus tillhandahållna av bokredaktören som ska publiceras. De övervakar produktion, marknadsföring och distribution av dessa texter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Förlagsmarknaden

  Utvecklingen på förlagsmarknaden och den typ av böcker som är tilltalande för en viss målgrupp.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

Färdigheter

 • Välja ut manuskript

  Välja ut manuskript som ska publiceras. Avgöra om de speglar företagets policy.

 • Läsa manuskript

  Läsa ofullständiga eller fullständiga manuskript från nya eller erfarna författare.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Genomföra marknadsföringsplan

  Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Presentera utgivningsplan

  Presentera en tidsplan, budget, layout, marknadsföringsplan och försäljningsplan för publicering av en publikation.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Samråda med redaktör

  Samråda med redaktör för böcker, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer om förväntningar, behov och utveckling.

Source: Sisyphus ODB