Yrke flödeschef

Flödeschefer planerar, hanterar och samordnar alla aktiviteter som rör anskaffning och upphandling av förnödenheter som behövs för att driva tillverkningsprocesser från råvaruanskaffning till distribution av färdiga produkter. Dessa förnödenheter kan vara antingen råmaterial eller färdiga produkter och avsedda för antingen intern eller extern användning. Dessutom planerar och beställer de alla nödvändiga aktiviteter på produktionsanläggningar och anpassar verksamheten till förändringar i efterfrågan på ett företags produkter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för distributionskedjor

  Egenskaper, verksamheter och resurser som används för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund.

 • Leverantörshantering

  Metoder och tekniker för att säkerställa att de externa tjänster och konfigurationsenheter som behövs för tillhandahållandet av tjänster finns tillgängliga på begäran och i enlighet med vad som överenskommits på tjänstenivå.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

Färdigheter

 • Analysera trender inom arbetet med distributionskedjor

  Analysera och göra prognoser om trender och utvecklingar i leveranskedjan avseende teknik, effektivitetssystem, typer av produkter som levereras samt logistiska krav på transporter för att fortsätta att ligga i framkant när det gäller metoder i försörjningskedjan.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Beräkna kostnader för nödvändiga varor

  Försöka värdera beloppen och kostnaderna för nödvändiga leveranser, t.ex. av livsmedel och ingredienser.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Bedöma leverantörsrisker

  Utvärdera leverantörsresultat för att bedöma vilka leverantörer som uppnår tillfredsställande resultat eller kanske inte gör det, håller sig till överenskomna avtal, uppfyller standardkraven och den önskade kvaliteten vid alla tidpunkter eller som kan utgöra framtida risker.

 • Analysera förändringar inom logistik

  Bedöma de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förändringar i logistik såsom transportsätt, produktmix eller produktvolymer, transportörer och transportmedel.

 • Beställa varor

  Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

Source: Sisyphus ODB