Yrke flyttchef

Flyttchefer samordnar alla resurser och verksamheter som ingår i flyttjänster. De samarbetar med sina kunder för att definiera tjänstens krav och anpassa dem till kundernas krav. De hanterar kommunikation med fraktföretag, planerare och flyttare för att säkerställa regelefterlevnad, effektiv verksamhet och kundnöjdhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transportmetoder

  Kunskap om principer och metoder för att flytta människor eller varor med flyg, tåg, båt eller vägtransport, inbegripet relativa kostnader och optimala arbetsstrategier.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Analysera krav vid flytt av varor

  Analysera varor som ska flyttas och vilka krav som finns för att flytta dem. Kontrollera kraven och förbereda åtgärder för att säkerställa att varorna flyttas på rätt sätt.

 • Sköta kontakterna mellan kunden och olika transporttjänster

  Agera som mellanhand mellan kunden och olika transporttjänster.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Skaffa tillstånd för användning av allmän plats

  Ta kontakt med kommunala myndigheter för att skaffa tillstånd för användning av allmänna platser för olika typer av ändamål.

 • Identifiera finansiella resurser

  Uppskatta administrations- och kommunikationskostnader, kostnader för konstnärer i enlighet med gällande avtal, hyreskostnader och produktionskostnader.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Använda kommunikationsenheter

  Använda kommunikationsenheter för interaktion med kunder, kolleger och andra.

 • Råda kunder om flyttjänster

  Ge kunderna information om flyttjänster. Ge råd till kunder om tjänster, villkor, omplaceringsmöjligheter och aspekter som måste beaktas när en flyttning planeras.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Etablera kontakt med transportföretag

  Etablera förbindelser med transportföretag för att förhandla fram förmånliga avtal för transport av varor och boskap.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

Source: Sisyphus ODB