Yrke gallerichef

Gallerichefer leder ett galleris kommersiella och konstnärliga framgång.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Programvara för hantering av samlingar

  Känna till specialiserad programvara för hantering av samlingar som används för att dokumentera och föra register över museisamlingar.

Färdigheter

 • Ta fram marknadsföringsplan för utställning

  Ta fram marknadsplan för kommande utställning; utforma och distribuera affischer, flygblad och kataloger; kommunicera idéer för fotografer, grafiska formgivare och tryckerier; utforma artiklar för publicering online och i tryckmedia; hålla webbplatsen och sociala medier aktuella.

 • Fastställa visuella koncept

  Avgöra hur man på bästa sätt kan framställa ett begrepp i visuellt hänseende.

 • Arrangera transport av konstverk

  Arrangera transport av konstverk mellan olika gallerier, på nationell och internationell nivå.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Göra reklam för galleri

  Aktivt marknadsföra och göra reklam för ett konstgalleri. Välja ut och övervaka olika reklamkanaler.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Utarbeta budgetar för konstnärliga projekt

  Utarbeta budgetar för konstnärliga projekt för godkännande, beräkna tidsfrister och materialkostnader.

 • Fungera som kurator för utställningar

  Besluta om den typ av verk som ska visas i galleriutställningar. Identifiera konstverk som sannolikt kommer att intressera publiken.

 • Föra register över försäljningar

  Föra register över sålda produkter och tjänster, följa upp vilka produkter och tjänster som har sålts när samt så noggrant som möjligt föra register över kunder i syfte att möjliggöra förbättringar på säljavdelningen.

 • Samarbeta med tekniska experter angående konstverk

  Samarbeta med ingenjörer, mekaniker och andra tekniska experter för att bygga, installera och flytta konstverk.

 • Förhandla med konstnärer

  Kommunicera och förhandla med konstnärer och managers om priser, villkor och tidsscheman.

 • Följa eftermarknadsinformation

  Hålla ett öga på eftermarknadsfeedback och övervaka kundnöjdhet eller anmärkningar; registrera eftermarknadssamtal för noggrann dataanalys.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Ansvara för installation av konstverk i galleri

  Organisera verktyg och utrustning; se till att konstverket monteras på ett korrekt och säkert sätt.

 • Ta fram statistiska finansiella rapporter

  Granska och analysera finansiella uppgifter om individer och företag för att ta fram statistiska rapporter eller register.

 • Utföra rekryteringstjänster

  Locka, granska, välja och rekrytera personer som är lämpliga för ett jobb.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Följa konstmarknaden

  Uppskatta värdet och priset på konst; övervaka konstmarknaden kontinuerligt för att notera tendenser eller plötsliga prisförändringar; fastställa vilken typ av konst som säljer bra under en viss tidsperiod.

 • Leda personal på konstgalleri

  Leda aktiviteter och följa upp resultaten för anställda vid ett konstgalleri.

 • Sälja konst

  Säkra och sälja konstverk på olika marknader. Förhandla om priser, upprätthålla kontakt med konsthandlare och hindra köp av förfalskade konstverk.

 • Sköta relationer med konstnärer

  Utveckla relationer med konstnärer som är nya på galleriet och utvidga befintliga relationer med etablerade konstnärer.

Source: Sisyphus ODB