Yrke konsul

Konsuler företräder regeringar vid utländska institutioner, t.ex. ambassader, för att underlätta det ekonomiska och politiska samarbetet mellan de båda länderna. De skyddar hemlandets intressen och tillhandahåller byråkratiskt stöd till medborgare som bor i eller reser till konsultatets land.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utrikespolitik

  Verksamheten vid en utrikespolitisk avdelning hos en statlig eller offentlig organisation och dess bestämmelser.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

 • Offentliga finanser

  Statens ekonomiska inflytande och hur statens inkomster och utgifter hanteras.

Färdigheter

 • Ge råd om offentliga finanser

  Ge råd till offentliga organisationer, t.ex. statliga organisationer, om deras finansiella åtgärder och förfaranden i syfte att säkerställa optimal effektivitet.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Erbjuda hjälp åt landets medborgare

  Erbjuda hjälp åt landets medborgare som befinner sig i utlandet vid nödsituationer eller i frågor som rör nationell jurisdiktion.

 • Analysera problem och de möjligheter de innebär

  Identifiera och föregripa problem i syfte att välja ut åtgärder, komma med lämpliga lösningar eller till och med fastställa möjligheter till vidareutveckling.

 • Bygga upp internationella förbindelser

  Bygga upp en positiv kommunikationsdynamik med organisationer från olika länder för att etablera ett samarbete och optimera informationsutbytet.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Utfärda officiella handlingar

  Utfärda och certifiera officiella handlingar åt nationella medborgare och utlänningar, t.ex. pass och intyg.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Utarbeta strategier för internationellt samarbete

  Utarbeta planer som säkerställer ett samarbete mellan internationella offentliga organisationer, t.ex. forskning om olika internationella organisationer och deras mål och en bedömning av eventuell anpassning till andra organisationer.

Source: Sisyphus ODB