Yrke kriminalvårdschef

Kriminalvårdschefer ansvarar för verksamheten på en kriminalvårdsanstalt. De övervakar personalen, utarbetar och övervakar kriminalvårdsrutiner och ser till att verksamheten överensstämmer med lagstadgade bestämmelser. De utför administrativa uppgifter och underlättar samarbetet med externa institutioner och personal som tillhandahåller stöd till anstalten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagligt våld

  De egenskaper som kännetecknar användningen av våld, en rättslära som tillämpas av polis och militära styrkor för att reglera utövandet av våld under ingripanden. Våldsutövandet ska vara en avvägning mellan säkerhetsbehov och etiska frågor inom ramen för angripares och misstänkta individers rättigheter och välbefinnande.

 • Kriminalvård

  Rättsliga bestämmelser och strategier för insatser vid kriminalvård och andra korrigerande åtgärder.

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

Färdigheter

 • Upprätthålla operativ kommunikation

  Upprätthålla kommunikationen mellan olika avdelningar inom en organisation, mellan personalen, eller vid särskilda insatser eller uppdrag, för att säkerställa att insatsen eller uppdraget lyckas eller att organisationen fungerar väl.

 • Hantera säkerhetsgodkännande

  Hantera systemen och övervaka funktionen hos säkerhetsgodkännandesystem och personal som arbetar för att garantera säkerheten vid anläggningen för att säkerställa att inga obehöriga personer får tillträde, och övervaka potentiella risker och hot.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Bidra till utformningen av kriminalvård

  Bidra till utformningen av regler och rutiner som rör kriminalvårdens verksamhet.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Ansvara för kriminalvård

  Övervaka driften av kriminalvårdsanläggningen eller andra korrigerande åtgärder, se till att de är förenliga med lagstadgade bestämmelser och se till att personalen följer reglerna och sträva efter att förbättra anläggningens effektivitet och säkerhet.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB