Yrke landshövding

Landshövdingar är huvudsakliga lagstiftare i en nations enhet, t.ex. en delstat eller provins. De övervakar personalen, utför administrativa och ceremoniella uppgifter och agerar som den viktigaste företrädaren för sin region. De reglerar lokalförvaltningarna i sin region.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Statsrätt

  De förordningar som innefattar de grundläggande principer eller etablerade prejudikat som styr en stat eller en organisation.

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

Färdigheter

 • Genomföra debatter

  Formulera och lägga fram argument inom en konstruktiv debatt och diskussion för att övertyga motparten eller en neutral tredje part om din ståndpunkt.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Utföra statsceremonier

  Utföra rituella uppgifter i enlighet med traditioner och föreskrifter som en företrädare för regeringen vid en officiell statlig ceremoniell händelse.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

Source: Sisyphus ODB