Yrke logistikchef, intermodala transporter

Logistikchefer (intermodala transporter) hanterar och övervakar kommersiella och operativa aspekter av intermodala transporter för en organisation.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Intermodalitet

  Förstå intermodaliteten genom att beräkna, förstå och reagera på dess roll i förändringar i kundernas krav och höjning av leveranskedjornas konkurrenskraft på en global marknad.

 • Intermodala alternativ

  Känna till aktuella och framtida intermodala alternativ och system, såsom kombisystem (piggy-back), väg-järnvägssystem, fishy-back, birdy-back, low body eller manövervagnsdrift (push-pull).

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • Transportsätt för gods

  Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

Färdigheter

 • Spåra leveransplatser

  Spåra de olika leveransplatser där paketen anländer för att upprätthålla ett effektivt distributionssystem och tidsspårningssystem för kunder.

 • Spåra leveranser

  Spåra och följa alla transporter dagligen genom att använda information från spårningssystem och proaktivt informera kunder om var deras leveranser finns.

 • Hantera företags transportstrategi

  Hantera företags transportstrategier; kommunicera med medlemmarna i ledningsgruppen; säkerställa strategiers överensstämmelse med företagsmål.

 • Förhandla om priser för transport av last

  Förhandla priser för transport av last; sträva efter maximal effektivitet inom logistik och transport; beräkna effektiva rutter för godstransporter.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ha tillgång till information om transportavgifter

  Ha förmåga att inhämta information om transportavgifter och jämföra informationen mellan olika leverantörer. Använda denna information för att utarbeta anbud för kunder.

 • Ge kunder uppföljande information

  Ge kunderna vänlig och snabb återkoppling vid mottagande av beställningar, meddela dem i händelse av leveransproblem och erbjuda snabba lösningar.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • Förhandla om logistiktjänster

  Nå en överenskommelse om planering och kontroll av varors transport och all tillhörande logistisk stödverksamhet utan att förlora egna eller andras mål ur sikte.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Genomföra transportstrategi

  Förutse företagets behov och mål när det gäller transportstrategi. Använda detta som grund för att vidta åtgärder i syfte att genomföra strategin.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Utöva ansvarsfullt ledarskap

  Utöva ansvarsfullt ledarskap för att säkerställa effektiv och ansvarsfull planering och förvaltning av resurser.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Skapa ett kommunikationsnät med leveransplatser

  Upprätta förbindelser med leveransplatser för att främja leverans av varor.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

Source: Sisyphus ODB