Yrke minister

Ministrar agerar som beslutsfattare i nationella eller regionala regeringar och leder ministerier. De utför lagstiftningsuppgifter och övervakar verksamheten vid sitt ministerium.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Statsrätt

  De förordningar som innefattar de grundläggande principer eller etablerade prejudikat som styr en stat eller en organisation.

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

Färdigheter

 • Utväxla idéer

  Föra fram sina idéer och koncept till medarbetare i den kreativa gruppen för att komma fram till alternativ, lösningar och bättre versioner.

 • Lägga fram lagstiftningsförslag

  Lägga fram förslag till ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning på ett tydligt och övertygande sätt och i överensstämmelse med föreskrifterna.

 • Använda krishantering

  Ta kontroll över planer och strategier i kritiska situationer samt visa empati och förståelse för att nå en lösning på situationen.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Genomföra politisk förhandling

  Föra en diskussion och argumentation i ett politiskt sammanhang genom att använda förhandlingsteknik som är specifik för politiska sammanhang i syfte att nå eftersträvade mål, säkerställa kompromisser och upprätthålla samarbetsförbindelser.

 • Utarbeta lagstiftningsförslag

  Utarbeta i enlighet med gällande regler den dokumentation som krävs för att föreslå ny lagstiftning eller ändringar av befintlig lagstiftning.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Fatta lagstiftningsbeslut

  Självständigt eller i samarbete med andra lagstiftare besluta om godkännande eller avvisande av nya rättsakter eller ändringar i den befintliga lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB