Yrke prefekt

Prefekter leder och hanterar den avdelning inom vars område de är akademiska ledare och samarbetar med dekanen och andra avdelningschefer för att uppnå de överenskomna målen för fakulteter och universitetet. De utvecklar och stödjer akademiskt ledarskap inom avdelningen och driver entreprenörsverksamhet i inkomstbringande syften samt främjar avdelningens goda rykte och intressen inom universitetet och till en bredare allmänhet inom området.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Förfaranden vid högskolor

  Ett universitets inre funktioner, till exempel strukturen av relevant utbildningsstöd och förvaltning, policyer och förordningar.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

Färdigheter

 • Föregå med gott exempel i en organisation

  Prestera, agera och uppföra sig på ett sätt som hjälper medarbetare att följa sina chefers exempel.

 • Bedöma medarbetares förmåga

  Utvärdera de anställdas kapacitet genom att skapa kriterier och systematiska testmetoder för att mäta enskilda individers sakkunskap inom en organisation.

 • Ansvara för en universitetsenhet

  Övervaka och bedöma praxis vid universitet, studenternas välbefinnande och lärarnas prestationer.

 • Informera om studieprogram

  Tillhandahålla information om de olika erfarenheter och olika utbildningsområden som erbjuds av utbildningsinstitutioner, t.ex. universitet och gymnasieskolor, samt studiekraven och sysselsättningsutsikterna.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Lämna feedback till lärare

  Kommunicera med lärare för att ge dem detaljerad feedback om deras undervisning, klasshantering och följande av läroplanen.

 • Tillhandahålla stöd till skolledningen

  Stödja förvaltningen av en utbildningsanstalt genom att direkt bistå i förvaltningsarbetet eller genom att tillhandahålla information och vägledning från ert sakområde i syfte att förenkla förvaltningsuppgifterna.

 • Ge råd om undervisningsmetoder

  Ge råd till yrkesverksamma inom utbildningsväsendet om lämplig anpassning av kursplaner i lektionsplaner, klassrumsledning, yrkesetik som lärare samt andra aktiviteter och metoder relaterade till undervisning.

 • Ge råd om lektionsplanering

  Analysera sådana policyfrågor som inverkar på elevernas uppfattning om utbildning. Ge råd om hur lektionsplaner för specifika lektioner kan förbättras för att nå utbildningsmålen, engagera studenterna och följa läroplanen.

 • Förbättra arbetsuppgifterna

  Lägga fram rekommendationer till förbättring av arbetsuppgifterna.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

 • Bidra till organisering av skolevenemang

  Bistå vid planering och organisering av skolevenemang, t.ex. öppet hus på skolan, ett idrottsevenemang eller en talangshow.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Leda inspektioner

  Ansvara för inspektioner och tillhörande protokoll, t.ex. introducera inspektionsgruppen, förklara syftet med inspektionen, genomföra inspektionen, begära tillgång till handlingar, ställa lämpliga frågor och upprätthålla av en hög nivå av professionalism under utredning av personer.

Source: Sisyphus ODB