Yrke produktionschef, lädervaror

Produktionschefer (lädervaror) utför diverse ledningsaktiviteter och -uppgifter; dvs. de planerar, distribuerar och samordnar alla nödvändiga aktiviteter vid de olika tillverkningsetapperna för lädervaror och planerar efterlevnad av de kvalitets-, produktions- och produktivitetsmål som har fastställts på förhand.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Stickningsförarbete och tekniker för skor och läderartiklar

  Teknik, inbegripet maskiner och metoder, för beredning av läderartiklar och överdelar på skor.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

Färdigheter

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Beräkna arbetstid för produktion av skor och läderartiklar

  Beräkna och fastställa arbetstid för tillverkning av skodon och lädervaror med hjälp av olika metoder och tekniker. Kontrollera produktionens punktlighet i relation till uppskattningar.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Tillverka prototyper för läderartiklar

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller prover av lädervaror mot en i förväg fastställd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Planera logistik för leverantörskedjan för skor och läderartiklar

  Planera, organisera och övervaka aktiviteter inom logistik och leveranskedjor utifrån sko- eller lädervaruföretagets huvudmål i fråga om kvalitet, kostnad, leverans och flexibilitet.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Tänka innovativt inom skobranschen och läderartikelbranschen

  Innovera och skapa inom sko- och läderartikelbranschen. Utvärdera nya idéer och koncept för att omvandla dem till säljbara produkter. Använda entreprenörstänkande i samtliga stadier av produkt- och processutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter inom de berörda marknaderna.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Beräkna produktivitet för tillverkning av skor och läderartiklar

  Analysera produktionskapaciteten för skor och lädervaror samt samla in information om mänskliga och tekniska resurser. Följa produktionsprocessen och anpassa arbetsmetoderna och arbetstider i enlighet med den tekniska beskrivningen för modellen, mänskliga resurser och utrustning. Optimera produktionslinjerna och öka produktiviteten.

 • Tillämpa metoder för tillverkning av skor och läderartiklar

  Ta fram tekniska specifikationer såsom ritningar, kort och blad för leden i tillverkningen av skodon och lädervaror. Analysera teknikbladen och fastställa arbetsmetoderna. Förteckna driftsekvenser och fördela arbetet för tillverkning av varje modell.

 • Planera tillverkning av läderartiklar

  Utforma tillverkningsprocessen för varje modell av läderartiklar. Planera stegen i tillverkningen och driften av produktionen. Planera användningen av material och läderkomponenter. Välja maskiner och utrustning. Planera personalstyrkan. Beräkna direkta och indirekta kostnader i samband med tillverkning. Planera underhåll av maskiner och utrustning.

 • Leda tillverkning av skor eller läderartiklar

  Planera tillverkning av skor eller lädervaror i enlighet med företagets mål, tidsfrister och tillgängliga resurser. Fördela, samordna och kontrollera alla aktiviteter och olika tillverkningsfaser med hjälp av uppgifter från tekniska datablad samt organisation och metoder. Sträva efter att optimera kvaliteten, produktiviteten och säkerheten. Samarbeta med alla relaterade avdelningar. Rapportera om produktion, kvalitet och produktivitetsavvikelser samt föreslå korrigerande åtgärder.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

Source: Sisyphus ODB