Yrke produktionschef, metallindustri

Produktionschefer (metallindustri) organiserar och hanterar det löpande och långsiktiga projektarbetet på en metallfabrik för bearbetning av basmetaller till bearbetade metaller. De skapar och schemalägger produktionsplaner, rekryterar ny personal, verkställer säkerhets- och företagspolicyer och strävar efter kundnöjdhet genom att garantera produktens kvalitet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken metall

 • Anläggnings-/maskinoperatör, andra kemiska produkter
 • Anläggningsoperatör, metallbearbetning
 • Avdelningschef inom tillverkningsindustri
 • Emaljör
 • Flygplansmontör
 • Flygplansprovare
 • Gasskärare
 • Gjuteriarbetare
 • Hantverkare, alla övriga
 • Industrirobotoperatör
 • Instrumentmakare
 • Instrumentreparatör
 • Kabelarbetare
 • Klocktillverkare
 • Kopparslagare
 • Lackerare, tillverkade artiklar
 • Lödare
 • Maskinmatare eller -avplockare
 • Maskinoperatör halvledare
 • Maskinoperatör, ammunition och explosiva produkter
 • Maskinoperatör, fotoutrustning
 • Maskinoperatör, mätning och kapning
 • Maskinoperatör, ytbehandling, plätering eller bestrykning av metall
 • Maskinverktygsoperatör
 • Metallackerare
 • Metallastare
 • Metallformare
 • Metallgjutare
 • Metallmarkerare
 • Metallslipare, -polerare eller verktygsslipare
 • Metallstansare
 • Montör, elektronisk utrustning
 • Montör, mekanisk utrustning
 • Motortrimmare
 • Paketerare, metallprodukter
 • Panntillverkare
 • Plåtarbetare
 • Plåtbearbetare
 • Processoperatör, metallproduktion
 • Repslagare
 • Riggare
 • Skyltmålare
 • Smed
 • Smidesmaskinoperatör
 • Ståltrådsmakare
 • Svetsare
 • Svetsare, metall
 • Tillverkare av metallgjutmönster
 • Tillverkare av metallkärnor
 • Tillverkare, fotoutrustning
 • Tillverkare, kirurgiska instrument
 • Tillverkare, precisionsinstrument
 • Urmakare
 • Vågutjämnare
 • Verktygstillverkare

Kunskap

 • Typer av metallbearbetningsprocesser

  Metallprocesser som är kopplade till olika typer av metaller, till exempel gjutningsprocesser, värmebehandlingsprocesser, reparationsprocesser och andra metalltillverkningsprocesser.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

Färdigheter

 • Hantera kommersiella risker

  Analysera och utvärdera kommersiella risker och utarbeta lämpliga strategier för att hantera dessa risker.

 • Kontrollera tillverkning

  Planera, samordna och leda all produktionsverksamhet för att säkerställa att varor tillverkas i tid, i rätt ordning, håller tillräcklig kvalitet och har rätt sammansättning, från intag av varor till leverans.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Förutsäga organisationsrisker

  Analysera ett företags verksamhet och handlingar för att bedöma relaterade konsekvenser och eventuella risker för företaget och utveckla lämpliga strategier för att åtgärda dessa.

 • Utveckla tillverkningspolicyer

  Utveckla policyer och förfaranden som tillämpas på en tillverkningsanläggning, t.ex. anställningspolicyer och säkerhetsrutiner.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Införskaffa mekaniska maskiner

  Införskaffa lämpliga maskiner. Undersöka marknaden för att hitta de bästa maskinerna medan man håller sig inom ramen för budgeten och förhandla om köpet. Föra register.

 • Ersätta maskiner

  Utvärdera när det är dags att investera i ersättningsmaskiner eller verktygsmaskiner och vidta nödvändiga åtgärder.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Ta fram tillverkningsriktlinjer

  Ta fram rutiner och riktlinjer för att se till att tillverkare på både internationella och inhemska marknader följer myndighets- och branschreglerna.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera företagets material i lager

  Hantera företagsmaterial och produktlager genom att följa och kontrollera lagerprofiler och -platser.

 • Optimera finansiella resultat

  Styra och samordna organisationens finansiella verksamhet och budgetverksamhet för att optimera de finansiella resultaten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Analysera måluppfyllelse

  Analysera de åtgärder som vidtagits för att nå organisationens mål i syfte att bedöma vilka framsteg som gjorts, huruvida målen är genomförbara och för att säkerställa att målen kan uppnås till satta deadlines.

 • Fastställa kriterier för tillverkningskvalitet

  Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.

Source: Sisyphus ODB