Yrke produktutvecklingschef, skor

Produktutvecklingschefer (skor) samordnar design av skor och processen för utarbetande av produkter och kollektioner i linje med företagets designspecifikationer, tidsfrister, strategiska krav och policyer. De spårar modellutveckling och reviderar designspecifikationer för att följa designvisionen, tillverkningsmiljön och företagets ekonomiska mål.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mönstergradering

  Kunskap om hur mönster klipps ut på rätt sätt och hur mönstren ska graderas för att erhålla storleksserier vid massproduktion. Känna till hur man märker punkter, hål, sömsmån och andra tekniska specifikationer. Göra justeringar och få fram slutliga mönster som ska klippas samt korrigera eventuella problem som har identifierats.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Planering av marknadsföring av skor och läderartiklar

  De principer och metoder som används för att skapa en marknadsföringsplan och bestämma hur ett företag på bästa sätt kan positionera sig i förhållande till sina konkurrenter, med hänsyn tagen till särdragen av marknaden för skodon och lädervaror. 

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Skodesign

  Projekt för skapande av skor, med början från inspiration till teknisk konstruktion och tillverkning, genom att följa flera steg. De senaste trenderna i fråga om material, komponenter, processer och koncept för skor.

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

Färdigheter

 • Skapa skomönster

  Ta fram en form eller ett skal, dvs. en tvådimensionell återgivning av lästens tredimensionella form. Skapa skalade mönster för överdelar och underdelskomponenter med hjälp av manuella metoder utifrån designlösningarna.

 • Planera logistik för leverantörskedjan för skor och läderartiklar

  Planera, organisera och övervaka aktiviteter inom logistik och leveranskedjor utifrån sko- eller lädervaruföretagets huvudmål i fråga om kvalitet, kostnad, leverans och flexibilitet.

 • Genomföra en marknadsföringsplan för skor

  Genomföra marknadsföringsplaner i enlighet med företagets specifikationer och som överensstämmer med marknadsefterfrågan.

 • Tillverka skoprototyper

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller provexemplar av skor i enlighet med en förutbestämd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Skapa skokollektioner

  Omvandla idéer och koncept för skor till prototyper och slutligen en kollektion. Analysera och kontrollera utformningen ur olika vinklar, såsom funktionalitet, estetik, komfort, prestanda och tillverkningsmöjligheter. Hantera utvecklingen av alla skoprototyper i syfte att tillgodose kundernas behov och skapa rätt balans mellan kvalitet och produktionskostnader.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Tillämpa modetrender på skor och läderartiklar

  Kunna hålla sig à jour med de senaste stilarna, gå på modevisningar och läsa modemagasin och manualer, analysera tidigare och aktuella modetrender inom områden som skor, lädervaror och kläder. Använda analytiskt tänkande och kreativa modeller för att på ett systematiskt sätt tolka den kommande utvecklingen i fråga om mode och livsstil.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Tillämpa utvecklingsprocesser inom skodesign

  Förstå konsumenternas behov och analysera modetrenderna. Innovation och utveckling av skodon ur estetisk, funktionell och teknisk synvinkel med hjälp av ett brett spektrum av metoder och tekniker, val av material, komponenter och lämplig teknik, anpassning av nya koncept till tillverkningskrav och omvandling av de nya idéerna till säljbara och hållbara produkter för massproduktion eller kundanpassad produktion. Förmedla de nya designerna och idéerna visuellt.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Göra tekniska ritningar av modeartiklar

  Göra tekniska ritningar av kläder, lädervaror och skodon, inbegripet både tekniska ritningar och ingenjörsmässiga ritningar. Använda dem för att kommunicera eller förmedla designidéer och tillverkningsuppgifter till tillverkare, tekniker, verktygsmakare och tillverkare av utrustning eller till andra maskinoperatörer för provtagning och produktion.

 • Ta fram marknadsföringsplaner för skor och läderartiklar

  Ha förmåga att utarbeta marknadsföringsplaner och riktlinjer för företagets marknadsföringsstrategier samt identifiera potentiella marknader och genomföra kampanjer för att marknadsföra företagets skoprodukter.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Tänka innovativt inom skobranschen och läderartikelbranschen

  Innovera och skapa inom sko- och läderartikelbranschen. Utvärdera nya idéer och koncept för att omvandla dem till säljbara produkter. Använda entreprenörstänkande i samtliga stadier av produkt- och processutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter inom de berörda marknaderna.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Göra marknadsundersökningar inom skobranschen

  Utföra marknadsundersökningar av företagets kunder, välja ut och tillämpa de rätta marknadsstrategierna för skoindustrin. Tillämpa marknadsföringsmixen (produkt, pris, marknadsföring och distribution) på företagets kontextuella villkor. Förutse hur olika faktorer som miljö, teknisk innovation, köpbeteende etc. påverkar marknadsföringen och lanseringen av de skodon som tillverkas av företaget.

Source: Sisyphus ODB