Yrke produktutvecklingschef

Produktutvecklingschefer samordnar utarbetandet av nya produkter från början till slut. De tar emot sammanställningar och inleder planering av den nya produkten med hänsyn till designrelaterade, tekniska och kostnadsmässiga kriterier. De undersöker marknadens behov och skapar prototyper för nya produkter för outnyttjade marknadsmöjligheter. De förbättrar och höjer även den tekniska kvaliteten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken forskning, rådgivning

 • Annat inom teknik
 • Bakteriolog
 • Biolog
 • Biotekniker
 • Civilingenjör
 • Epidemiolog
 • Fysiker
 • Fysiker, alla övriga
 • Geograf
 • Geolog
 • Kemist
 • Klimatolog
 • Klinisk forskningsassistent
 • Metallurgist
 • Meteorolog
 • Miljöinspektör
 • Miljötekniker
 • Samhällsvetare, övrigt
 • Skatterådgivare
 • Sociolog

Kunskap

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Livscykel för IT-produkt

  Hantering av en produkts livscykel från utvecklingsstegen till marknadslansering och borttagning från marknaden.

Färdigheter

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Beräkna produktionskostnader

  Beräkna kostnaderna för varje produktionsfas och produktionsavdelning.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Utveckla nya produkter

  Utveckla och generera nya produkter och produktidéer baserade på marknadsundersökningar av trender och nischer.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Kombinera affärsteknik med användarupplevelse

  Analysera och utnyttja de punkter där teknik, användare och företag möts för att skapa och utarbeta nya produkter.

 • Analysera uppgifter om kunder

  Studera uppgifter om kunder, besökare eller gäster. Samla in, bearbeta och analysera uppgifter om deras egenskaper, behov och köpbeteenden.

 • Ta fram produktdesign

  Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.

 • Utforma kundupplevelser

  Skapa kundupplevelser för att maximera kundernas nöjdhet och lönsamheten.

 • Beräkna designkostnader

  Beräkna designkostnader för att se till att projektet är ekonomiskt bärkraftigt.

 • Dra slutsatser av resultat från marknadsundersökningar

  Analysera, dra slutsatser och lägga fram viktiga synpunkter från resultaten av marknadsundersökningar. Föreslå potentiella marknader, priser, målgrupper eller investeringar.

 • Planera produktledning

  Leda planeringen av förfaranden som syftar till att maximera försäljningsmålen, till exempel marknadsprognoser, produktplacering och säljplanering.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

Source: Sisyphus ODB