Yrke publikchef

Publikchefer ansvarar för de delar av en evenemangslokal som är tillgängliga för allmänheten. De ser till att kontakterna med kunder eller besökare sker på ett smidigt och professionellt sätt. De ansvarar för biljettförsäljning och eventuell servering av mat och dryck samt ser till att lokaler som är tillgängliga för allmänheten är korrekt förberedda. De samarbetar med lokalens direktör och inspicienten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Reagera adekvat på nödsituationer under en liveföreställning

  Bedöma och reagera på en nödsituation (brand, hot, olycka eller annan katastrof), larma räddningstjänsten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda eller evakuera arbetare, deltagare, besökare eller publik i enlighet med de fastställda förfarandena.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Räkna kassan vid dagens slut

  Räkna kassan vid dagens slut för att säkerställa att dagens affärstransaktioner har hanterats korrekt.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Leda evenemangspersonal

  Välja ut, utbilda och leda frivilliga och stödpersonal som behövs för evenemang.

 • Förhandla om arbetsmiljöfrågor med tredje part

  Samråda, förhandla och komma överens om eventuella risker, åtgärder och säkerhetsrutiner med tredje parter.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • övervaka åtkomst för gäster

  Övervaka åtkomst för gäster samt se till att gästernas behov tillgodoses och att säkerheten upprätthålls i alla situationer.

 • övervaka biljettförsäljning

  Övervaka försäljningen av biljetter till liveföreställningar. Föra register över hur många biljetter som finns tillgängliga och hur många som har sålts.

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Bedöma renligheten på områden

  Utvärdera renheten i områden för att se till att de är rena och presentabla för kunderna.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

Source: Sisyphus ODB