Yrke riksdagsledamot

Riksdagsledamöter företräder sina politiska partiers intressen i parlament. De utför lagstiftningsuppgifter, utarbetar och föreslår nya lagar samt kommunicerar med regeringstjänstemän för att bedöma aktuella problem och statliga insatser. De övervakar genomförandet av lagar och politik samt fungerar som regeringens företrädare för allmänheten för att säkerställa transparens.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Statsrätt

  De förordningar som innefattar de grundläggande principer eller etablerade prejudikat som styr en stat eller en organisation.

Färdigheter

 • Fatta lagstiftningsbeslut

  Självständigt eller i samarbete med andra lagstiftare besluta om godkännande eller avvisande av nya rättsakter eller ändringar i den befintliga lagstiftningen.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Utarbeta lagstiftningsförslag

  Utarbeta i enlighet med gällande regler den dokumentation som krävs för att föreslå ny lagstiftning eller ändringar av befintlig lagstiftning.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Genomföra debatter

  Formulera och lägga fram argument inom en konstruktiv debatt och diskussion för att övertyga motparten eller en neutral tredje part om din ståndpunkt.

 • Säkerställa insyn i information

  Se till att information som krävs eller begärs tillhandahålls i tydlig och fullständig form, på ett sätt som inte innebär att uppgifter avsiktligt undanhålls, till allmänheten eller till begärande parter.

 • Lägga fram lagstiftningsförslag

  Lägga fram förslag till ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning på ett tydligt och övertygande sätt och i överensstämmelse med föreskrifterna.

 • Genomföra politisk förhandling

  Föra en diskussion och argumentation i ett politiskt sammanhang genom att använda förhandlingsteknik som är specifik för politiska sammanhang i syfte att nå eftersträvade mål, säkerställa kompromisser och upprätthålla samarbetsförbindelser.

Source: Sisyphus ODB