Yrke rumschef

Rumschefer ansvarar för ledning och samordning av ett team av anställda som arbetar på receptionen, med bokningar och på hushålls- och underhållsavdelningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Ansvara för underhåll

  Övervaka underhållsarbetet, se till att personalen följer rutinerna och säkerställa rutinmässig och periodisk renovering och underhåll.

 • Samordna verksamhet mellan hotellavdelningar

  Leda arbetet som utförs av underhållspersonal, receptionspersonal och städpersonal på en gästanläggning.

 • Utbilda receptionspersonal

  Instruera receptionspersonalen för att se till att de kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande och effektivt sätt och i enlighet med riktlinjer.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Bedöma renligheten på områden

  Utvärdera renheten i områden för att se till att de är rena och presentabla för kunderna.

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Sköta inkomst från hotell och restaurang

  Övervaka hotellets eller restaurangens intäkter genom att förstå, övervaka, prognostisera och reagera på konsumenternas beteende för att maximera intäkter eller vinster, upprätthålla budgeterad bruttovinst och minimera utgifter.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Ansvara för ledningsverksamhet

  Övervaka den dagliga planeringen av rumsbokningar, följa kvalitetsstandarder och lösa särskilda situationer inom ledningsverksamheten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utveckla arbetsrutiner

  Skapa en standardiserad uppsättning åtgärder för att stödja organisationen.

 • Ansvara för inspektioner av utrustning

  Övervaka formella eller officiella besiktningar och undersökningar för att regelbundet testa och besiktiga fastigheter och utrustning.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Prognostisera efterfrågan på boende

  Prognostisera antalet bokade hotellrum, planera rumsanvändning och prognostisera efterfrågan.

 • Koordinera vid nyinredning på hotell

  Leda nyinredning av hotell genom att hålla sig à jour med trender inom inredning, tyger och textilier och genomföra nödvändiga förändringar för att uppfylla förändrade önskemål och förväntningar.

Source: Sisyphus ODB