Yrke samordnare, barnomsorg

Samordnare (barnomsorg) organiserar barnomsorgstjänster samt aktiviteter och evenemang efter skoldagen och under skollov. De bidrar till barns utveckling genom att tillämpa omsorgsprogram. De tillhandahåller även underhållning till barn och upprätthåller en trygg miljö för dem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skydd av barn

  Lagstiftning och praxis syftar till att förebygga och skydda barn mot övergrepp och skada

 • Barns fysiska utveckling

  Ha kunskap om och kunna beskriva barns utveckling utifrån aspekter som vikt, längd, huvudstorlek, näringsbehov, njurfunktion, hormoners inverkan på utvecklingen, reaktioner på stress och infektion.

Färdigheter

 • Genomföra vårdprogram för barn

  Bedriva verksamhet med barn i enlighet med deras fysiska, känslomässiga, intellektuella och sociala behov genom att använda lämpliga verktyg och lämplig utrustning som underlättar interaktion och lärande.

 • Tillhandahålla fritidsverksamhet

  Leda, handleda eller bistå vid hjälp med fritids- eller utbildningsaktiviteter inomhus och utomhus efter skolan eller under skolloven.

 • Hantera barns problem

  Främja förebyggande, tidig upptäckt och hantering av barns problem med fokus på utvecklingsförsening och -störningar, beteendeproblem, funktionsnedsättningar, sociala påfrestningar och psykiska störningar, bl.a. depression och ångest.

 • Bidra till barnsäkerhetsarbete

  Förstå, tillämpa och följa säkerhetsprinciper; arbeta professionellt med barn och arbeta inom gränserna för sitt personliga ansvar.

 • Underhålla människor

  Underhålla människor genom att skapa eller erbjuda en föreställning såsom en show, en pjäs eller ett konstnärligt framträdande.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Främja insatser för skydd av unga

  Förstå skydd och vad som bör göras i fall av faktisk eller potentiell skada eller missbruk.

 • Ansvara för barn

  Hålla barnen under uppsikt under en viss tid och se till att de alltid är säkra.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Samordna utbildningsprogram

  Planera och samordna utbildningsprogram och uppsökande program såsom seminarier, turnéer, föreläsningar och lektioner.

 • Vara rastvakt

  Iaktta elevernas fritidsaktiviteter för att garantera deras säkerhet och välbefinnande och ingripa vid behov.

 • Bidra till barns utveckling av grundläggande personliga förmågor

  Uppmuntra och underlätta utvecklingen av barns naturliga nyfikenhet och social och språklig förmåga genom kreativa och sociala aktiviteter såsom berättande, fantasispel, sång, teckning och spel.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • övervaka aktiviteter vid evenemang

  Övervaka aktiviteter vid evenemang för att se till att lagar och andra förordningar följs, tillse deltagarnas tillfredsställelse och lösa eventuella problem.

Source: Sisyphus ODB