Yrke samordnare, publiceringsverksamhet

Samordnare (publiceringsverksamhet) ansvarar för produktion av trycksaker och onlinematerial, t.ex. nyhetsbrev, företagsrutiner, tekniska dokument och andra publikationer för institutioner och företag. De övervakar publiceringsteam och ser till att publikationerna når sin målgrupp.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förlagsmarknaden

  Utvecklingen på förlagsmarknaden och den typ av böcker som är tilltalande för en viss målgrupp.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Metoder för digital marknadsföring

  Marknadsföringsmetoder som används på webben för att nå och kommunicera med intressenter, kunder och klienter.

 • Marknadsaktörer

  Företag, relationer och möjligheter för olika aktörer på marknaden.

 • Metoder för marknadsföring av varumärken

  De metoder och system som används för att undersöka och fastställa en varumärkesidentitet i marknadsföringssyfte.

 • Strategi för innehållsmarknadsföring

  Processen för att skapa och dela medier och publicera innehåll för att värva kunder.

 • Marknadsföringsstrategier på sociala medier

  Metoder och strategier för marknadsföring som används för att öka produktmedvetenhet och internettrafik via sociala medier.

Färdigheter

 • Utföra marknadsföring via sociala medier

  Använda webbplatser för sociala medier som Facebook och Twitter för att skapa uppmärksamhet och deltagande av befintliga och potentiella kunder genom diskussionsforum, webbloggar, mikrobloggar och sociala grupper för att få en snabb överblick eller insikt i ämnen och åsikter på det sociala nätet och hantera inkommande framställningar eller förfrågningar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Presentera utgivningsplan

  Presentera en tidsplan, budget, layout, marknadsföringsplan och försäljningsplan för publicering av en publikation.

 • Genomföra marknadsföringsplan

  Genomföra alla de åtgärder som krävs för att uppnå specifika marknadsföringsmål inom en viss tidsram.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

Source: Sisyphus ODB