Yrke samordnare, utbildningsprogram

Samordnare (utbildningsprogram) övervakar utarbetandet och genomförandet av utbildningsprogram. De utarbetar policyer för att främja utbildning och förvalta budgetar. De kommunicerar med utbildningsinstitutioner för att analysera problem och undersöka lösningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Läroplaner

  Den offentliga politik som rör läroplaner och godkända kursplaner från särskilda utbildningsinstitutioner.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

Färdigheter

 • Upprätta pedagogiska nätverk

  Upprätta ett hållbart nätverk av praktiska och produktiva partnerskap för utbildning för att utforska affärsmöjligheter och samarbete samt hålla dig uppdaterad om trender inom utbildning och ämnen som är relevanta för organisationen. Nätverken bör helst utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

 • Samarbeta med utbildningspersonal

  Kommunicera med lärare eller andra yrkesverksamma som arbetar med utbildning för att kartlägga behov och förbättringsområden inom utbildningssystem och upprätta ett samarbetsrelation.

 • Ge råd om utarbetande av kursplaner

  Ge råd till yrkesverksamma och tjänstemän inom utbildningssektorn om utarbetande av nya kursplaner eller ändringar i befintliga kursplaner.

 • Se till att läroplanen följs

  Se till att utbildningsinstitutioner, lärare och andra yrkesverksamma inom utbildningssektorn följer den godkända läroplanen i samband med utbildningsverksamhet och planering.

 • Utarbeta ett pedagogiskt koncept

  Utarbeta ett specifikt koncept som beskriver de utbildningsprinciper som organisationen bygger på och de värden och beteendemönster som organisationen förespråkar.

 • Fastställa utbildningsbehov

  Kartlägga behoven hos studenter, organisationer och företag avseende tillhandahållande av utbildning för att stödja utvecklingen av kursplaner och utbildningspolicyer.

 • Analysera utbildningsmarknaden

  Analysera marknaden inom utbildningsbranschen avseende hur attraktiva olika utbildningar är och med hänsyn till marknadstillväxt, trender, storlek och andra faktorer.

 • övervaka utvecklingen på utbildningsområdet

  Övervaka förändringarna i utbildningspolitik, -metodik och -forskning genom att se över relevant litteratur samt samarbeta med utbildningstjänstemän och -institutioner.

 • övervaka genomförandet av läroplaner

  Övervaka de åtgärder som vidtas i skolorna för att genomföra den godkända läroplanen för den aktuella institutionen för att säkerställa att efterlevnad och användning av lämpliga undervisningsmetoder och -resurser.

 • Inspektera skolor

  Inspektera verksamheten, den politiska efterlevnaden och förvaltningen av särskilda skolor för att se till att de uppfyller utbildningslagstiftningen, hanterar driften på ett effektivt sätt och ger eleverna lämplig omsorg.

Source: Sisyphus ODB