Yrke senator

Senatorer utför lagstiftande uppgifter på central förvaltningsnivå, t.ex. genom att arbeta med konstitutionella reformer, förhandla om lagförslag och lösa konflikter mellan andra statliga institutioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

 • Statsrätt

  De förordningar som innefattar de grundläggande principer eller etablerade prejudikat som styr en stat eller en organisation.

Färdigheter

 • Lägga fram lagstiftningsförslag

  Lägga fram förslag till ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning på ett tydligt och övertygande sätt och i överensstämmelse med föreskrifterna.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Utarbeta lagstiftningsförslag

  Utarbeta i enlighet med gällande regler den dokumentation som krävs för att föreslå ny lagstiftning eller ändringar av befintlig lagstiftning.

 • Genomföra debatter

  Formulera och lägga fram argument inom en konstruktiv debatt och diskussion för att övertyga motparten eller en neutral tredje part om din ståndpunkt.

 • Genomföra politisk förhandling

  Föra en diskussion och argumentation i ett politiskt sammanhang genom att använda förhandlingsteknik som är specifik för politiska sammanhang i syfte att nå eftersträvade mål, säkerställa kompromisser och upprätthålla samarbetsförbindelser.

 • Fatta lagstiftningsbeslut

  Självständigt eller i samarbete med andra lagstiftare besluta om godkännande eller avvisande av nya rättsakter eller ändringar i den befintliga lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB