Yrke stationschef, järnväg

Stationschefer (järnväg) ansvarar för organisering av arbetsuppgifter inom drift av tågstationer. Deras uppgifter omfattar organisering av underhåll och reparation av byggnader och inredning. De tar hand om komfort, service, säkerhet och trygghet av passagerare och andra kunder samt kommersiell användning av byggnader. Beroende på stationens storlek kan antalet direkt underordnade anställda vara stor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

Färdigheter

 • Hantera incidenter

  Hantera incidenter, t.ex. olyckor, nödsituationer eller stöld, på lämpligt sätt i enlighet med organisationens riktlinjer och föreskrifter.

 • Arbeta i ett team för järnvägstransport

  Arbeta säkert inom en grupp inom järnvägstransport, där varje enskild person har sitt eget ansvar för att arbeta för ett gemensamt mål, till exempel ett gott samspel med kunder, järnvägssäkerhet och löpande materielunderhåll.

 • Använda kommunikationssystem för järnväg

  Använda järnvägskommunikationssystem; framföra meddelanden via högtalarsystemet eller kommunicera med den centrala tågledningen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Samarbeta med intressenter inom järnvägsområdet

  Upprätthålla regelbunden kontakt med intressenter, bl.a. järnvägsnätverk, andra tågbolag, lokala myndigheter, servicepartner, forum för tågpassagerare, försäljningsställen osv. för att kontinuerligt säkerställa en smidig järnvägstjänst.

 • Förbättra servicenivån för järnvägsverksamhet

  Ansvara för planering och genomförande av nya sätt att förbättra servicenivån inom järnvägsverksamhet i syfte att uppnå bästa möjliga kundupplevelse.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Samordna järnvägsfunktioner

  På ett effektivt sätt leda en arbetsgrupp inom en rad olika järnvägsfunktioner, t.ex. järnvägarnas informations- och kommunikationssystem, stationer och tillgänglighet, hygien och städning, säkerhet samt hantering av störningar och incidenter, för att uppnå en så hög kundnöjdhet som möjligt.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Följa upp åtgärder som initierats av inspektioner av järnvägsanläggningar

  Uppföljningsåtgärder till följd av inspektion av järnvägsanläggningar och identifiering av felfunktioner eller avvikelser hos stationsplattformar, varuautomater, stationskiosker, järnvägsfordon och andra järnvägsanläggningar.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Följa tågförseningar

  Identifiera tågförseningar; säkra trafiken för prioriterade tåg; samordna skydd av breda/höga laster eller specialoperationer på järnväg.

 • Bedöma järnvägsverksamhet

  Se över och studera befintlig järnvägsutrustning, anläggningar, system och processer för att förbättra järnvägssäkerheten och effektiviteten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Source: Sisyphus ODB