Yrke statssekreterare

Statssekreterare bistår ledare av ministerier, t.ex. ministrar, och bistår vid tillsyn av ministeriets verksamhet. De hjälper att styra policyer, insatser och ministeriets personal samt utför uppgifter inom planering, resursfördelning och beslutsfattande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

Färdigheter

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Utarbeta lagstiftningsförslag

  Utarbeta i enlighet med gällande regler den dokumentation som krävs för att föreslå ny lagstiftning eller ändringar av befintlig lagstiftning.

 • Genomföra politisk förhandling

  Föra en diskussion och argumentation i ett politiskt sammanhang genom att använda förhandlingsteknik som är specifik för politiska sammanhang i syfte att nå eftersträvade mål, säkerställa kompromisser och upprätthålla samarbetsförbindelser.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Ge lagstiftare råd

  Ge råd inom diverse ansvarsområden för regering och lagstiftare, såsom policyutformning och hur det fungerar på ett regeringsdepartement, till regeringstjänstemän i lagstiftande befattningar, till exempel parlamentsledamöter, ministrar, senatorer och andra lagstiftare.

 • Lägga fram lagstiftningsförslag

  Lägga fram förslag till ny lagstiftning eller ändringar i befintlig lagstiftning på ett tydligt och övertygande sätt och i överensstämmelse med föreskrifterna.

Source: Sisyphus ODB