Yrke turistbyråchef

Turistbyråchefer ansvarar för förvaltning av personalen och verksamheten på ett center som ger resenärer och besökare information och råd om lokala attraktioner, evenemang, resor och boende.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lokal och regional turistindustri

  Egenskaper hos lokala sevärdheter och evenemang, logi, barer, restauranger och fritidsaktiviteter.

 • Geografiska områden för turism

  Turismens geografi i Europa och övriga världen för att lyfta fram relevanta turistområden och turistattraktioner.

 • Turismmarknad

  Undersökning av turismmarknaden på internationell, regional och lokal nivå och med beaktande av turistdestinationer i hela världen.

Färdigheter

 • Bygga upp ett leverantörsnätverk inom turism

  Etablera ett allmänt spritt nätverk av leverantörer inom turistnäringen. Förbereda bästa möjliga paket- och turisttjänster.

 • Analysera uppgifter om kunder

  Studera uppgifter om kunder, besökare eller gäster. Samla in, bearbeta och analysera uppgifter om deras egenskaper, behov och köpbeteenden.

 • Uppdatera kundregister

  Föra och lagra strukturerade dataregister över kunder i enlighet med dataskydds- och integritetslagstiftningen.

 • Bedöma turistmål

  Utvärdera ett område genom att analysera dess typologi, egenskaper och dess tillämpning som turistresurs.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Hålla sig uppdaterad om lokala evenemang

  Följa information om kommande evenemang, tjänster eller aktiviteter genom att granska informationsblad och kommunikation på nätet.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • övervaka utformningen av turistpublikationer

  Övervaka utformningen av marknadsföringspublikationer och -material för turistrelaterade produkter.

 • Ge turistrelaterad information

  Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Hantera kvantitativa uppgifter i turismbranschen

  Samla in, behandla och presentera kvantitativa data i turistbranschen om sevärdheter, evenemang, resor och boende.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ta fram utbildningsmaterial för kampanjer

  Utarbeta och utveckla material som ska tas fram för en multimediekampanj, med hänsyn till budgetering, planering och produktion.

 • Svara på frågor från kunder

  Svara på frågor från kunder om resvägar, priser och bokning öga mot öga, per post, via e-post och telefon.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • övervaka tryckningen av turistpublikationer

  Hantera tryckningen av publikationer och material för marknadsföring av turismrelaterade produkter.

 • Ta fram reklammaterial till medier

  Utarbeta marknadsföringsmaterial som ska distribueras till journalister och andra personer inom medier i reklamsyfte.

 • Hantera känsliga personuppgifter

  Hantera kunders känsliga personuppgifter på ett säkert och diskret sätt.

 • Ta fram turistinformationsmaterial

  Ta fram dokument som häften, broschyrer eller stadsguider för att informera turister om lokala, kulturella, sociala och historiska aktiviteter samt intressanta platser.

 • Dela ut lokalinformationsmaterial

  Dela ut broschyrer, kartor och resebroschyrer med information och tips om lokala evenemang, sevärdheter och evenemang till besökare.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

 • Utveckla tillgänglighetsstrategier

  Utforma strategier åt ett företag för att möjliggöra optimal tillgänglighet för alla kunder.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Använda främmande språk i turismbranschen

  Använda muntliga eller skriftliga kunskaper i främmande språk för att kommunicera med medarbetare eller kunder.

Source: Sisyphus ODB