Elementaire beroepen

Assistenten bij de bereiding van levensmiddelen

Huishoudelijke hulpen en schoonmakers

Ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij

Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid, de industrie en het vervoer

Straatverkopers en op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen

Vuilnisophalers en -verwerkers en andere elementaire beroepen