Op zoek naar persoonlijke begeleiding?

Vind eenvoudig de juiste soorten adviseurs en dienstverlening voor alle vraagstukken over loopbaan, studiekeuze en persoonlijke ontwikkeling. Honderden loopbaanadviseurs, studiekeuzebegeleiders, coaches, psychologen en trainers staan voor je klaar met al hun ervaring, kennis en methoden. Jij hoeft alleen maar te weten waarvoor je bij welke dienstverlener moet zijn.

Er zijn diverse soorten diensten mogelijk wanneer je kampt met psychische problemen. Je kunt hierbij denken aan gesprekken met een therapeut, psycholoog of psychiater, therapie, medicatie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. Afhankelijk van de aard van het probleem, sluit de ene behandeling beter aan dan de andere.

Loopbaanadviseurs leveren diverse soorten diensten. De volgende diensten zie je veelvuldig terugkeren in de dienstverlening van een loopbaanadviseur; beroepskeuze, studiekeuze, loopbaanbegeleiding, opleidingsadvies, outplacement, re-integratie, mediation, ondernemersadvies, testen, assessment en zakelijke dienstverlening.

Coaches leveren diverse soorten diensten. Van werkgerelateerde diensten tot diensten in de familiesfeer. De volgende diensten zie je veelvuldig terugkeren in de praktijk van een coach; coaching, counseling, supervisie, intervisie, persoonlijke coaching, familie coaching, loopbaan coaching, prestatie coaching, teamcoaching, bedrijfscoaching en managementcoaching. Via het zoekveld of kies een soort dienst kun je een coach selecteren op de dienst die hij of zij levert. Mocht de dienst waarop je een coach zoekt niet voorkomen in het zoekveld, zoek dan met behulp van een trefwoord. Want ook diensten van coaches zijn onderhevig aan trends en ontwikkelingen.

Soorten dienstverlening

Er zijn veel verschillende soorten dienstverlening op het gebied van begeleiding bij loopbaan, studiekeuze of persoonlijke ontwikkeling. Je vindt hieronder meer informatie over de drie groepen waarin de soorten dienstverlening grofweg te verdelen zijn:

  • Loopbaanbegeleiding
  • Persoonlijke coaching
  • Psychologisch advies en behandeling

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding kent veel verschijningsvormen. De volgende specifieke benamingen kom je veelvuldig tegen; beroepskeuze, studiekeuze, loopbaanbegeleiding, outplacement en (IRO) re-integratie. Via het zoekfilter 'Begeleidingsvraag' kun je een loopbaanbegeleider vinden gebaseerd op de specifieke diensten die hij of zij levert. Zoek vooral op verschillende termen want diensten van loopbaanadviseurs overlappen behoorlijk en betekenen niet voor iedereen hetzelfde.

Persoonlijke coaching trajecten

Coaching trajecten zijn doorgaans behoorlijk persoonlijk en kunnen werkgerelateerd zijn of strekken tot diensten in de familiesfeer. De volgende diensten zie je veelvuldig terugkeren in de praktijk van een coach: coaching, counseling, supervisie, persoonlijke coaching, loopbaancoaching, teamcoaching, bedrijfscoaching en managementcoaching.

Via het zoekfilter 'Begeleidingsvraag' kun je een coach selecteren op de dienst die hij of zij levert. Mocht de dienst waarop je een coach zoekt niet direct voorkomen, probeer dan via de vermeldingen van verschillende coaches meer duidelijkheid te krijgen. Ook diensten van coaches zijn onderhevig aan trends en ontwikkelingen.

Psychologisch advies en behandeling

Er zijn diverse soorten diensten mogelijk wanneer je kampt met psychische problemen. Je kunt hierbij denken aan gesprekken met een therapeut, psycholoog of psychiater, therapie, medicatie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. Afhankelijk van de aard van het probleem, past de ene behandeling beter bij je dan de andere.

Er zijn verschillende soorten psychologen. Afhankelijk van het type psychologische hulpverlening dat je zoekt, kun je een bepaald soort 'psycholoog' nodig hebben.

Doorgaans zul je voor milde psychische problemen het beste terecht kunnen bij een eerstelijns psycholoog. Die kun je zien als een soort huisarts maar dan voor je geestelijke gezondheid. In het algemeen kun je eerstelijns hulp ook bij een reguliere psycholoog vinden.

Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren kun je terecht bij een pedagoog of orthopedagoog. Wanneer je milde psychische hulp zoekt, kun je altijd zelf direct contact opnemen met hulpverleners bij jou in de buurt. Zij kunnen je eventueel dan ook weer doorverwijzen.

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zul je vaak in aanraking komen met een GZ psycholoog. Bij een klinisch psycholoog kun je terecht voor psychotherapie en voor hulp bij complexe psychische problemen. Een psychotherapeut heeft het geven van psychotherapie zelfs als specialisme.

Omdat een psycholoog geen medicijnen mag voorschrijven moet je voor psychische hulp waarbij medicijnen noodzakelijk zijn naar een psychiater. Vaak zul je pas na een traject via de GGZ met dit soort psychologen in aanraking komen.

Wanneer je twijfelt over wat voor soort hulpverlening je nodig hebt, dien je contact op te nemen met een eerstelijns psycholoog bij jou in de buurt of bij je huisarts.

Beroepstitels

Professionele begeleiding in werk of privé gebeurt onder vele verschillende noemers. Daarbij is het zo dat er behoorlijk veel overlap is tussen beroepstitels die gehanteerd worden en verstaan verschillende beroepsbeoefenaars er vaak weer hele verschillende dingen onder. Je vindt hieronder meer informatie over de drie groepen waarin de soorten beroepstitels enigszins onder te brengen zijn:

  • Loopbaanadviseurs
  • Coaches
  • Psychologen

Loopbaanadviseurs

Werk en opleiding hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij, mensen brengen hier vaak een groot deel van hun tijd door. Loopbaanadviseurs kunnen je ondersteunen om dit met plezier te doen en succesvoller te zijn. Vooral de vraag naar wat passend werk is bij instroom, doorstroom of uitstroom is een absolute kernvraag. Vrijwel iedereen kent de klassieke loopbaanadviseur, ook zijn er de beroepskeuzeadviseur en studiekeuzeadviseur. Naast individueel advies bestaan er ook adviseurs die zich meer toeleggen op advies aan groepen of bedrijven.

Coaches

Het begrip coach is voor allerlei uitleg vatbaar. Geschat wordt dat er alleen al in Nederland meer dan 30.000 mensen zijn die zich coach noemen. Naast coach kom je ook wel benamingen als counselor en supervisor tegen. Dit zijn allemaal benamingen voor beroepen die overeenkomsten vertonen met die van het beroep coach.

Coaches begeleiden vaak individuen en leggen zich veelal erg toe op het persoonlijke aspect. Hun achtergrond is heel divers; soms vanuit persoonlijke ervaring, soms uit heel specifieke theorieën of puur op basis van veel hebben gezien. Vaak zijn er voor mensen in hogere functies zelfs permanente coaches beschikbaar die meedenken over strategie, opleidingstrajecten en zingeving.

Psychologen

Er zijn verschillende soorten psychologen. Afhankelijk van het type psychologische hulpverlening dat je zoekt, kun je een bepaald soort 'psycholoog' nodig hebben. Doorgaans kun je voor milde psychische problemen het beste terecht bij een eerstelijnspsycholoog. Die kun je zien als een soort huisarts maar dan voor je geestelijke gezondheid. Over het algemeen kun je eerstelijns hulp ook bij een reguliere psycholoog vinden.

Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren kun je terecht bij een pedagoog of orthopedagoog. Wanneer je milde psychische hulp zoekt, kun je altijd zelf direct contact opnemen met hulpverleners bij jou in de buurt. Zij kunnen je dan eventueel weer doorverwijzen.

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zul je vaak in aanraking komen met een GZ psycholoog. Bij een klinisch psycholoog kun je terecht voor psychotherapie en voor hulp bij complexe psychische problemen. Een psychotherapeut heeft het geven van psychotherapie zelfs als specialisme.

Omdat een psycholoog geen medicijnen mag voorschrijven moet je voor psychische hulp waar medicijnen noodzakelijk bij zijn naar een psychiater. Vaak zul je pas na een traject via de GGZ met dit type psychologen in aanraking komen.

Wanneer je twijfelt wat voor soort hulpverlening je nodig hebt neem je contact op met een eerstelijnspsycholoog bij jou in de buurt, of met je huisarts.