IQ test voor kinderen

Wanneer er een wens is om de intelligentie van een kind te bepalen, gebeurt dat meestal omdat het kind ofwel een lage intelligentie lijkt te hebben ofwel juist een hele hoge. Voor alle gevallen ertussenin volstaan namelijk vaak de normale schoolse toetsen en voortgangstoetsen. Omdat een IQ test voor kinderen dus vaak pas noodzakelijk wordt wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, nemen vaak ook de belangen van de betrokkenen sterk toe. Moet een kind naar speciaal onderwijs? Is het kind hoogbegaafd en is remedial teaching nodig? Dit zijn constateringen met verregaande consequenties. Vandaar ook dat er geen gratis online intelligentietesten voor deze groep zijn en dat je hier heel voorzichtig mee moet omgaan. Een dergelijke IQ test moet namelijk gegeven de impact met meer speciale begeleiding onder beter gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd.

IQ test

Toch inzicht krijgen in intelligentie van kinderen?

Er zijn natuurlijk wel eenvoudigere manieren om meer inzicht te krijgen in de intelligentie van een kind dan een uitgebreide IQ test voor kinderen af te nemen. Zelf beoordelen hoe gemakkelijk (en snel) een kind logische problemen oplost of overeenkomsten ziet tussen verschillende situaties kan al heel indicatief zijn, maar is natuurlijk niet gestandaardiseerd en objectief. Wil je uitgebreider professioneel uitsluitsel over de intelligentie van je kind, laat dan een IQ test voor kinderen afnemen bij een goede psycholoog of pedagoog en altijd in samenspraak en overleg met school. Bekijk het onderdeel begeleiding voor een overzicht van pedagogen en andere typen begeleiders.

Vind een begeleider voor je kind op 123test.nl

Lees verder over hoogbegaafdheid.