Interpretatie van een IQ score

Door het 123test team. Geüpdatet op 8 augustus 2023.

Hoe moet je nu een bepaalde IQ score interpreteren? De onderstaande tabel is ontleend aan Resing en Blok (2002)1 en geeft een helder overzicht.

IQPercentage van de
bevolking met dit IQ
Interpretatie
> 130 2.1 Zeer begaafd
121-130 6.4 Begaafd
111-120 15.7 Bovengemiddeld intelligent
90-110 51.6 Gemiddeld intelligent
80-89 15.7 Benedengemiddeld intelligent
70-79 6.4 Zwak begaafd

Ongeveer 2% van de bevolking heeft een IQ score lager dan 69. Ook een hoge score van 130 of meer komt zeer weinig voor. De meeste mensen hebben een score van rond de 100. In de volgende figuur met de normaalverdeling kun je goed zien waarom bepaalde IQ scores vaak of minder vaak voorkomen.

De normaalverdeling

Hoewel de IQ score algemeen bekend is als psychologische statistiek, is de relatie tussen de IQ score en andere statistische maten minder bekend. De beste manier om deze verschillende statistische maten te vergelijken is door middel van de normaalverdeling, ook wel bekend als de 'Bell curve'.

Hieronder zie je een grafische weergave van een normaalverdeling. Hierbij staat de horizontale as voor iedere mogelijke score, van laag naar hoog. De verticale as staat voor het aantal keer dat die specifieke score wordt behaald.

IQ score en normaal verdeling

IQ score naar percentiel

IQ score:

Standaarddeviatie:
Percentiel:

Percentage van distributie:

Percentiel naar IQ score

Percentiel:

Standaarddeviatie:
IQ score:

Ruwe IQ score:


De normgroep, waartegen jouw testscore berekend wordt heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. Een standaardafwijking is een maat voor de spreiding, in dit geval van de IQ score. Een standaardafwijking van 15 betekent dat 68 procent van de normgroep tussen de 85 (100 min 15) en de 115 (100 plus 15) scoort. Met andere woorden: 68 procent van de normgroep heeft een score die binnen één standaardafwijking van het gemiddelde (100) ligt. Daarnaast is het zo dat 95 procent van de normgroep een IQ score heeft die binnen twee standaardafwijkingen van het gemiddelde ligt. Dus 95 procent van de normgroep, bijvoorbeeld Nederlanders, scoort tussen de 70 (100 min 30) en de 130 (100 plus 30). Scores boven de 130 komen dus slechts in 2,5% van de gevallen voor. Puur op basis van kans en gegeven het feit dat Nederland 16 miljoen inwoners heeft, lopen er waarschijnlijk slechts 25 mensen rond met een IQ van 170. Iemand met een IQ van 180 komt in Nederland waarschijnlijk maar 1 keer voor. Slechts 4 van de 1000 mensen hebben een IQ van 140 of hoger.

Een officiële IQ test maken?

Doe de Klassieke IQ test en vergelijk je score met die van de Nederlandse beroepsbevolking in een uitgebreid rapport met grafische IQ score en extra informatie. Nu voor €9,50.

Naar de test

Er zijn echter veel IQ testen op het internet waar je relatief eenvoudig een hoge score van meer dan 130 kan halen. Vaak hebben deze testen een ander doel, bijvoorbeeld het verzamelen van marketinginformatie. Met de IQ test van 123test kun je betrouwbaar en accuraat zien hoe hoog je IQ is.

Lees verder over IQ scores en verschillen tussen groepen.

1 Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2002). De classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37, 244-249.